Lättare att jämföra privata leverantörer hos Arbetsförmedlingen

Det har blivit lättare att jämföra privata leverantörer av tjänsten Stöd och matchning med en ny digital sökfunktion. Syftet är att underlätta för arbetssökande att själva välja bland de företag som lyckas bäst med att stötta deltagarna till arbete eller studier.

Stöd och matchning är en tjänst som ges av privata leverantörer. Tjänsten är till för arbetslösa som behöver individuellt anpassat stöd för att söka jobb och syftet är att de så snabbt som möjligt ska komma ut i arbetslivet eller börja studera.

Ratingsystemet innebär att de leverantörer som finns på en ort jämförs med varandra och betygsätts med en till tre stjärnor. De leverantörer som har högst ratingbetyg har lyckats bäst med att hjälpa deltagarna att komma ut i arbete eller påbörja studier. Ratingen räknas ut med hänsyn till olika faktorer, som hur lätt eller svårt det är att få jobb på orten och deltagarnas olika förutsättningar, till exempel yrkesbakgrund och utbildning. Utifrån detta väljer arbetssökande sedan själva vilket företag de vill få stöd av.

Nu har Arbetsförmedlingen lanserat en digital sökfunktion för ratingsystemet som gäller de leverantörer som erbjuder stöd och matchning. Därmed blir det ännu lättare för arbetssökande att välja leverantör. Förutom ratingbetyg går det att söka på ort, yrkesinriktning, språk och fritext. Ungefär 170 företag erbjuder tjänsten, som är upphandlad enligt lagen om valfrihetssystem.

– Vi har cirka 170 privata aktörer för att matcha långtidsarbetslösa mot jobb. De aktörer vi samarbetar med kontrolleras och har goda resultat. Det är roligt att vi nu har ett bra ratingsystem och en sökfunktion på plats som arbetssökande kan använda och som underlättar för dem att välja, säger Petter Carolusson, Enhetschef på Arbetsförmedlingen.

Över 25 000 personer deltar i tjänsten stöd och matchning.
 

Här kan man söka efter leverantörer.

Fakta och kommentarer: Petter Caroluson, enhetschef, 010-488 78 95

Presskontakt: Erika Stenvall, pressekreterare, 010-488 93 55

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.  

www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera