Malmö får en av Arbetsförmedlingens tre nya bosättningssektioner

Malmö får en av de tre nya bosättningssektioner som byggs upp på Arbetsförmedlingen. Satsningen görs för att stärka samarbetet med kommunerna för att få fram fler bostäder och göra en bättre matchning mellan de nyanlända och kommunerna. Malmösektionen kommer att arbeta med dessa län; Skåne, Blekinge, Halland, Västra Götaland, Jönköping. Kalmar och Kronoberg

Arbetsförmedlingen utökar personalstyrkan som arbetar med bosättningsuppdraget, från 10 till 30 personer, och tre nya bosättningssektioner byggs upp i Stockholm, Malmö och Luleå. Sammanlagt blir det 10 handläggare och en chef i Malmö och de sista rekryteringarna pågår. Av de nästan 11 000 personer med uppehållstillstånd som i dag väntar på en anvisning till bostad av Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen har Arbetsförmedlingen i dagsläget 5 700 personer inskrivna i sitt system.

Bosättningen är central för att lyckas
– Syftet med den nya organisationen är att stärka samarbetet med kommunerna, säger Lisa Löfgren, chef för Arbetsförmedlingens bosättningsenhet. Det behövs fler bostäder i fler kommuner eftersom bosättning är centralt för att vi ska lyckas med integrationen på arbetsmarknaden.

Varje bosättningshandläggare kommer att ha ansvar för cirka tio kommuner, vilket ger större möjligheter till matchning i kommunerna. Man kan bättre hålla sig ajour om till exempel vilka kompetenser som behövs på arbetsmarknaden i just den kommunen och om det finns möjlighet att få fram fler bostäder.

Inte bara ett personnummer
– Det är inte vi som ska skaka fram bostäderna, men med ett stärkt samarbete kan vi få fram fler bostäder och bättre matchning. Vi tror att ett närmare samarbete kommer att bidra till att kommunerna tydligare ser att de får in en kompetens, inte bara ett personnummer, säger Lisa Löfgren.

– Vi även vill samarbeta med kommuner, företag och utbildningsanordnare för att ta fram paketlösningar där nyanlända erbjuds bostäder samtidigt som de förbereder sig för arbetsmarknaden, säger hon.

Fakta; så här fungerar det i dag

  • Den som har beviljats permanent uppehållstillstånd ska kallas till ett första möte med en arbetsförmedlare som ska ta reda på om personen behöver eller vill ha Arbetsförmedlingens hjälp att ordna en bostad. De flesta ordnar bostad själva. Till exempel flyttar man in hos någon vän, släkting eller liknande. Vid detta möte ska man också skrivas in som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Målgruppen är personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande med flera samt anhöriga till dessa. De anhöriga ska ha sökt uppehållstillstånd inom sex år från det att den utlänning som den anhöriga har anknytning till först togs emot i en kommun för att tillhöra målgruppen. Personerna ska ha fyllt 20 men inte 65 och det får inte ha gått mer än ett år sedan första folkbokföringen i en kommun. I vissa fall omfattas även unga från 18 år som saknar föräldrar i Sverige.
  • För att bli inskriven i etableringsuppdraget, och få etableringsersättning, krävs att man är mottagen i en kommun. Alltså är bosatt i en kommun, och inte på Migrationsverkets anläggningsboende.
  • Arbetsförmedlingen har inga bostäder. Det är kommunerna som skriver överenskommelser med länsstyrelserna om att ta fram ett antal platser, bostäder, för nyanlända.

För information:
Lisa Löfgren, chef för Arbetsförmedlingens bosättningsenhet, 010-486 21 21
L
ars Larsson, sektionschef Arbetsförmedlingens bosättningsenhet Malmö,  010-487 34 95
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar