Många arbetslösa med funktionsnedsättning har efterfrågad utbildning

Arbetslösa med funktionsnedsättning har i stor utsträckning kompetens som inte tas tillvara trots att jobben blir fler. Sex av tio har minst gymnasieutbildning.

Den starka konjunkturen gör att många arbetsgivare har svårt att rekrytera. Trots det ligger sysselsättningsnivån still bland personer med funktionsnedsättning.

Under fjärde kvartalet 2017 fanns i genomsnitt 360 000 inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Knappt 66 000 hade en eller flera funktionsnedsättningar. Av dessa hade omkring 42 000 minst gymnasieutbildning.

- Arbetsgivarna har mycket att vinna på att ha ett brett perspektiv i sina rekryteringar. Bland personer med funktionsnedsättning är utbildningsnivån god och många har också kompetens inom områden med bristyrken,  säger Johan Eklöf, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Många har utbildningar inom hotell och restaurang, barnomsorg, bygg- och anläggning, hälso- och sjukvård och läraryrken. Inom dessa områden är det brist på arbetskraft i hela landet.

Enligt en färsk rapport från SCB är sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 56 procent. Det kan jämföras 81 procent i övriga befolkningen.

I SCBs undersökningen uppger 6 av 10 personer som inte är sysselsatta och har nedsatt arbetsförmåga att de både vill och kan arbeta om de får rätt stöd.

- Arbetsförmedlingen kan bidra med stöd i samband med rekryteringar och även hjälpa till med att anpassa arbetsplatsen och ta fram hjälpmedel. Ofta kan enkla åtgärder som exempelvis flexibla arbetstider räcka, säger Johan Eklöf, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Läs Arbetsförmedlingens rapport Inskrivna med funktionsnedsättning Af april 2018 på

www.arbetsformedlingen.se/pressrum      

Mer om Arbetsförmedlingens pågående informationskampanj www.gorplats.se                                                                    

För kommentarer: Johan Eklöf, analytiker 010 – 486 24 23
Presskontakt: Maria Hillborg 010 -488 44 58
Arbetsförmedlingens pressjour: 010-486 10 00

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se