Nio av tio nyanlända har insatser som stärker chansen till jobb

Den första större återrapporten av reformen visar att nio av tio nyanlända med etableringsplan har eller har haft arbetsförberedande insatser, till exempel förberedande utbildning. I dagsläget har Arbetsförmedlingen totalt tagit emot 4 134 personer inom reformen. Stockholms, Västra Götalands och Skånes län har tagit emot flest nyanlända.

– Rapporten ger en tydlig nationell lägesbild av etableringsprocessen. Den stärker min övertygelse att vägen till inkludering av nyanlända i samhället kräver att alla myndigheter och aktörer tar sitt ansvar och att vi ytterligare stärker vårt samarbete. Integrationen löser vi inte var och en för sig utan tillsammans, konstaterar Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Den 1 december 2010 tog Arbetsförmedlingen över ansvaret för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Genom etableringssamtal tillsammans med den nyanlände upprättar Arbetsförmedlingen individuella etableringsplaner med aktiviteter som kortar vägen till egen försörjning.

I dagsläget har 3 330 personer en individuell etableringsplan. Innehållet i planen domineras av inledande aktiviteter såsom validering, svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering. 67 procent av de nyanlända med plan har även en etableringslots. I dagsläget finns cirka 150 lotsföretag på nästan 800 verksamhetsadresser i 169 kommuner. Ett femtiotal har eller har haft anställning än så länge. 75 % av de nyanlända är under 40 år och 47 % har förgymnasial utbildning eller högre.

Rapporten pekar ut bostadsbristen som ett betydande hinder för en snabbare etablering. Bristen på bostäder är som störst där det finns gott om arbetstillfällen. Ett annat bekymmer är möjligheten att snabbt få förskoleplats, vilket fördröjer nyanlända föräldrars etablering.

Läs hela rapporten på arbetsförmedlingens hemsida: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Resultat/Rapporter/Aterrapportering/8-1-2011-Nyanlandas-etablering---reformens-forsta-sju-manader.html

För kommentarer: Marie Linell-Persson, avdelningschef, 010-486 70 06
För information: Ingela Söderman, enhetschef, 010-486 96 52
Presskontakt: Fredrik Möller, pressekreterare, 010-486 73 22

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera