Nu införs introduktionsjobben

Introduktionsjobben ersätter fem stödformer med start 1 maj. Syftet är att öka användningen av anställningsstöd och att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete.

Introduktionsjobb riktar sig till långtidsarbetslösa och nyanlända.

– Att komma ut på en arbetsplats är ovärderligt för alla som strävar efter att hitta en fast förankring på arbetsmarknaden, säger Staffan Johansson, sektionschef Arbetsförmedlingen. Vi ser att de som har ett anställningsstöd ökar sina chanser att få en osubventionerad anställning. Den nya stödformen kommer att vara enklare att hantera och vår bedömning är att det ökar chanserna att de sökande får rätt stöd från start.

En nyhet är att arbete och utbildning går att kombinera i introduktionsjobb. Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen och anställningsstöden utgår från individens behov.

Ersättningen utgår i form av en kreditering av arbetsgivarens skattekonto. Ytterligare en nyhet är att löneutbetalningen till arbetstagaren måste ske elektroniskt under hela stödperioden, vilken minskar risken för felaktiga utbetalningar.

– Många arbetsgivare känner inte till möjligheterna att få lönestöd från oss, säger Staffan Johansson, sektionschef Arbetsförmedlingen. Vår förhoppning är att intresset ska öka då det bli enklare att ta till sig informationen när det blir färre stöd.

Fakta
För att få ett introduktionsjobb måste den arbetssökande delta i något av garantiprogrammen (i jobb- och utvecklingsgarantin eller i ungdomsgarantin i minst 200 ersättningsdagar) eller vara nyanländ.

Omkring 8000 personer hade i slutet av mars någon av de stödformer som ersätts av Introduktionsjobb. Pågående beslut får löpa ut.

Introduktionsjobb ersätter följande stöd:

  • särskilt anställningsstöd
  • förstärkt särskilt anställningsstöd
  • instegsjobb
  • trainee välfärd
  • trainee brist

Extratjänsterna och nystartsjobben kommer att finnas kvar.

Ersättningen till arbetsgivare
En arbetsgivare kan vid heltidsarbete få ersättning med 80 procent av lönekostnaden upp till ett tak på en månadslön som motsvarar 20 000 kronor. De första sex månaderna kan arbetsgivaren om behov finns, få ersättning för handledning eller kompetenshöjande insatser för arbetstagaren. Handledarbidraget är 2000 kronor per månad för en tjänstgöringsgrad över 50 procent och 1000 kronor per månad för en tjänstgöringsgrad under 50 procent.

Mer om introduktionsjobb

Mer om Arbetsförmedlingens anställningsstöd

Presskontakt: Maria Hillborg, pressekreterare, 010-488 44 58
För mer information: Shanis Wollarth, kvalificerad handläggare, 010-487 59 56
Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera