Ny metod för att snabbare kartlägga kompetens hos nyanlända

Arbetsförmedlingen testar en ny metod för att hjälpa nyanlända att kartlägga och värdera sin kompetens redan på anläggningsboendet. Tanken är att bättre utnyttja tiden i väntan på en bostad.

Många som har fått uppehållstillstånd blir kvar på anläggningsboenden i månader innan de kan få en bostad i en kommun. Nu har Arbetsförmedlingen tagit fram en ny digital applikation som används på prov i sex län. Tjänsten är tillgänglig via mobiltelefon, läsplatta eller dator.

Tanken är att ge nyanlända en chans att kartlägga sin kompetens och lära sig mer om svensk arbetsmarknad redan på anläggningsboendena.

        På så sätt är de mer förberedda, och kan lättare staka ut vägen till ett arbete, när det är dags att flytta till en kommun och skriva in sig i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, säger Marie Klasson, projektledare på Arbetsförmedlingen.

Målgruppen är personer som har fått uppehållstillstånd, men som ännu inte tagits emot i någon kommun.

           - Syftet är att snabba på processen för att komma ut i arbetslivet. Många är ivriga att komma i gång med sina nya liv, därför vill vi hjälpa dem att utnyttja tiden på anläggningsboendet till förberedelser, säger Marie Klasson, projektledare på Arbetsförmedlingen.

Det handlar om en molnbaserad tjänst, där nyanlända på sitt eget språk kan skriva in utbildning, yrkeserfarehet och skapa ett digitalt cv. Utifrån sitt cv kommer personen att kunna gå vidare och göra en yrkeskartläggning med hjälp av ett antal frågor. Redan nu finns några yrken att välja bland, men fler är på gång.

         - Testet kommer att ge ett underlag att jobba vidare med när det gäller till exempel att komplettera sin utbildning för att leva upp till svenska krav. Vad är det som behövs för att jag ska kunna få ett arbete inom mitt yrke i Sverige?, säger Marie Klasson.

Projektet, som är ett försök, pågår i sex län: Kronoberg, Kalmar, Östergötland, Södermanland, Gävleborg och Norrbotten.

För mer information: Marie Klasson, projektledare, 010-486 56 67

Presskontakt: Anna-Lena Immo 010-488 35 99


Följ oss på Twitter @PressAf

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera