Rating av jobbcoachföretag startar

Arbetsförmedlingen inför en rating av jobbcoachföretag. Syftet är att göra det enklare för arbetssökande att välja jobbcoach.

Ratingen visar vilka företag som lyckats bäst med att få deltagarna i arbete.

Tjänsten jobbcoachning kan ges till den som är arbetslös och behöver ett personligt stöd för att vässa sitt jobbsökande. Jobbcoachningen utförs av kompletterande aktörer enligt lagen om valfrihetssystem.

Den rating som nu publiceras betygsätter jobbcoachföretagen med 1-3 stjärnor. En stjärna är under medel, två stjärnor är medel och tre stjärnor är över medel. Stjärnorna visar hur väl ett företag lyckats få deltagare till jobb i jämförelse med andra företag.

Ratingen tar hänsyn till deltagarnas möjlighet att få jobb, beroende på faktorer som utbildning, arbetslöshet i hemkommunen, ålder och så vidare. Den baseras på Arbetsförmedlingens egen statistik och mäter hur många deltagare som påbörjar en anställning som är minst en månad lång, inom fyra månader från att de påbörjat tjänsten.

– Ratingen ska bidra till att underlätta valet av jobbcoach. Men tanken är också att det ska styra företagen mot att få ut fler i arbete och stödja sund konkurrens, säger Clas Olsson, biträdande generaldirktör vid Arbetsförmedlingen.

Ratingsystemet publiceras på Arbetsförmedlingens webbplats. För att en leverantör ska få ett ratingvärde behöver företaget ha haft minst tio deltagare i ett leveransområde. De företag som inte kommer med i rankingen går också att hitta på Arbetsförmedlingens webbplats.

Resultaten från ratingen visar att företagen har olika resultat på olika orter. För den som ska välja jobbcoach är det därför intressant att titta på vilka resultat jobbcoachföretagen har i närområdet.

Här kan du hitta ratingvärden för jobbcoachföretag:

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Jobbcoachning/Sok-jobbcoach.html

För kommentarer: Clas Olsson, biträdande generaldirektör, 010-487 28 51
För information: Yvonne Thorsén, projektledare, 010-487 62 12
Presskontakt: Anna-Lena Immo, 010-488 35 99
Följ oss på Twitter @PressAf

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera