Så ska platser för nyanlända och ensamkommande barn fördelas

Nästa år behöver 21 700 nyanlända invandrare hjälp att hitta en bostad. Dessutom behövs totalt 40 000 platser för asylsökande ensamkommande barn. Nu har Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Migrationsverket slagit fast en fördelning mellan länen.

Arbetsförmedlingen har fattat beslut om hur många nyanlända invandrare som varje län behöver ta emot 2016. Det gäller de personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som inte på egen hand kan ordna en bostad. Många ordnar sitt boende själva.

Länsstyrelserna har tagit fram en fördelning för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn inför nästa år.

Fördelningarna utgår från de prognoser som Migrationsverket lämnar till regeringen.

- Det är fler personer än tidigare i modern tid som flyr undan krig och förtryck i världen och många söker skydd i Sverige. Trots ett ansträngt läge görs det enorma insatser i samhället, inte minst i kommunerna, säger Mathias Wahlsten, chef för enheten Integration och etablering på Arbetsförmedlingen.

Behovet av bostäder är stort för ensamkommande barn och nyanlända invandrare som har beviljats uppehållstillstånd. Ansvaret för att hjälpa dessa grupper är delat mellan staten och kommunerna.

- En bostad är ofta en förutsättning för att kunna starta ett nytt liv i Sverige och komma in på arbetsmarknaden och i samhället. Här har vi ett gemensamt ansvar, säger Mathias Wahlsten.


Landets länsstyrelser inleder nu dialoger med kommunerna för att teckna nya överenskommelser om mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn..

Fakta:

Länstal för mottagande av nyanlända invandrare:

De länstal som nu har fastställts bygger på de regler som gäller idag. Den föreslagna lagen som gör det obligatoriskt för kommuner att ta emot nyanlända har ännu inte börjat gälla. Regeringen har inte meddelat hur en fördelning mellan län och kommuner ska ske om den nya lagen träder ikraft.

Arbetsförmedlingen har efter samråd med länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fastställt så kallade länstal. Länstalen är en länsvis fördelning av det nationella behovet av mottagande av nyanlända och utgår från de prognoser som Migrationsverket lämnar till regeringen. De variabler som länstalen bygger på är arbetsmarknad, befolkning och sammantaget mottagande av asylsökande och nyanlända. Särskild hänsyn har tagits till personer som bosätter sig på egen hand i respektive län.

Länstalet består av ett antal anvisningsbara platser som behövs för nyanlända invandrare som har fått uppehållstillstånd och inte på egen hand kan ordna sin bosättning. Länsstyrelserna ska sedan utifrån länstalen träffa överenskommelser med kommunerna.

Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn:

Länsstyrelserna har i samarbete med Migrationsverket tagit fram en fördelning av mottagande av asylsökande ensamkommande barn på läns och kommunnivå. De variabler som fördelningstalen bygger på är befolkning och övrigt mottagande. Information om arbetet har lämnats till SKL och Socialstyrelsen.

Fördelningen utgår från de prognoser som Migrationsverket tagit fram.

Länsstyrelserna kan justera kommuntalen inom sina län.

Fastställda läns- och fördelningstal 2016

I tabellen nedan finns fastställda läns- och fördelningstal inför 2016. Därutöver kommer ett antal personer bosätta sig i respektive län på egen hand.

Län Fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn – Antal asylplatser Länstal för mottagande av nyanlända invandrare – Antal anvisningsbara platser
Stockholms län 7355 6689
Uppsala län 1373 1082
Södermanlands län 1174 354
Östergötlands län 1822 829
Jönköpings län 1538 653
Kronobergs län 824 249
Kalmar län 1117 377
Gotlands län 211 192
Blekinge län 633 132
Skåne län 5150 2766
Hallands län 1115 763
Västra Götalands län 6811 3577
Värmlands län 1461 509
Örebro län 1261 452
Västmanlands län 1125 380
Dalarnas län 1469 616
Gävleborgs län 1183 236
Västernorrlands län 968 302
Jämtlands län 698 237
Västerbottens län 1365 635
Norrbottens län 1346 672
Riket 40000 21700

  Stockholm 18 november 2015

För kommentarer om länstal som gäller nyanlända invandrare:

Mathias Wahlsten, enhetschef, Arbetsförmedlingen, telefon 010 – 487 67 01

Presskontakt: Anna-Lena Immo, Arbetsförmedlingen 010-488 35 99

För kommentarer om fördelningstal för mottagande av ensamkommande barn:

Margaretha Johnsson, Samordnare, ensamkommande barn, Länsstyrelserna:

 010-224 45 26

Ronnie Magnusson, Expert, Migrationsverket: 010 – 485 34 39

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar