Små förändringar på arbetsmarknaden

Arbetslösheten har inte förändrats nämnvärt de senaste månaderna,  men jämfört med januari 2012 är 17 000 fler arbetslösa. Antalet uppgick nu till 423 000 personer, vilket motsvarar 8,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. Även antalet nyanmälda platser och antalet varslade om uppsägning uppvisade små förändringar jämfört med månaderna innan.

– Den snabba försvagningen på arbetsmarknaden under hösten har i det närmaste upphört. Det är dock ännu för tidigt att slå fast att nedgången på arbetsmarknaden har bottnat. Det finns fortfarande en del som talar för stigande arbetslöshet framöver, men onekligen ser det mycket bättre ut än vad som var fallet för några månader sedan, säger Tord Strannefors, Arbetsförmedlingens prognoschef.

Arbetslösheten ligger stilla
Vid månadens slut var 423 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket är 17 000 fler än ett år tidigare. I säsongrensade tal har emellertid antalet arbetslösa varit oförändrat flera månader i rad. Den aktuella nivån motsvarar 8,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. Av de inskrivna arbetslösa var 228 000 personer öppet arbetslösa medan 195 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd. Detta motsvarar 4,8 respektive 4,1 procent av den registerbaserade arbetskraften[1]. Bland dessa har antalet personer med långa tider utan arbete fortsatt att öka.

75 000 nya platser
Landets arbetsgivare anmälde 75 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen, vilket är 6 000 fler jämfört med motsvarande månad ett år tidigare. Huvuddelen av uppgången ligger inom området vård och omsorg och avser till större delen tillfälliga anställningar, sannolikt sommarvikariat. Antalet varslade om uppsägning ligger fortfarande högt, och uppgick nu till 6 700 personer, ungefär samma nivå som för ett år sedan. I en säsongrensad tidsserie har nivån också varit oförändrad de senaste månaderna.

Kort om arbetsmarknaden i januari
Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2012.
8,9 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,7).* Sammanlagt 422 780 personer (405 464)
48 476 personer fick arbete (42 191)
75 086 nya lediga platser anmäldes (69 372)
6 745 personer varslades om uppsägning (6 644)
39 599 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (39 091)
228 124 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (223 817)
194 656 personer deltog i program med aktivitetsstöd (181 647)

*4,8 (4,8) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 4,1 (3,9) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

För kommentarer: Tord Strannefors,  prognoschef,  010-486 99 29
För information: Hans Tydén, analytiker,  010-487 04 96
Presskontakt: Patrik Svensson, presschef,  010-487 01 42


[1] Summeringen stämmer inte alltid på grund av avrundningar.

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar