Små förändringar på arbetsmarknaden

Arbetslösheten fortsätter att förändras mycket lite. I slutet av oktober var 402 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Jämfört med för ett år sedan har arbetslösheten minskat med 0,1 procentenheter, visar Arbetsförmedlingens statistik.

De senaste månaderna har varken inflödet av nya lediga platser eller utflödet av inskrivna som går till arbete förändrats nämnvärt. Totalt anmäldes 49 000 lediga platser i oktober. Drygt 50 000 personer fick arbete.

        Arbetsmarknaden är fortsatt stabil. Däremot ser vi att arbetslöshetens sammansättning förändras. Vi har fler arbetslösa som behöver mycket personligt stöd av arbetsförmedlare, medan den grupp som har bättre chanser att hitta ett arbete minskar, säger Tord Strannefors, prognoschef vid Arbetsförmedlingen.

Närmare 402 000 personer (16-64 år) var i slutet av oktober öppet arbetslösa eller deltog i ett program med aktivitetsstöd. Det är 2 500 färre än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) var 17,4 procent av den registerbaserade arbetskraften, en minskning med 1,2 procentenheter sedan ett år tillbaka.

Under oktober varslades 5 700 personer om uppsägning. Det är 4 500 färre än i oktober för ett år sedan, som präglades av höga varseltal. Men utvecklingen visar att antalet varslade om uppsägning fortsätter att minska på årsbasis.

Kort om arbetsmarknaden i oktober

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2012.

  • 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,6).* Sammanlagt 401 930 personer (399 526)
  • 48 350 personer fick arbete (48 437)
  • 49 344 nya lediga platser anmäldes (51 648)
  • 5 718 personer varslades om uppsägning (10 260)
  • 30 418 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (34 184)
  • 211 439 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (215 832)
  • 190 491 personer deltog i program med aktivitetsstöd (183 694)

*4,5 (4,6) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 4,0 (3,9) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

Månadsstatistiken för november publiceras den 18 december kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Den statistik som Arbetsförmedlingen redovisar här är inte den officiella arbetslöshetsstatistiken. Den redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Tord Strannefors, prognoschef, 010-486   99 29
För information: Marwin Nilsson, 010-487 49 25

Presskontakt: Anna-Lena Immo, 010-488 35 99

Följ oss på Twitter: @PressAf

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se