Svag ökning av arbetslösheten

Arbetslösheten fortsätter att ligga kvar på en ganska hög nivå, motsvarande 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften. I slutet av juni var 388 000 öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd. Under månaden lämnade 61 000 personer Arbetsförmedlingen för arbete.

–Den relativa arbetslösheten har bara förändrats marginellt i juni, men det betyder inte att arbetsmarknaden står still. Vi fick in 47 000 lediga platser under månaden, det tyder på ett rekryteringsbehov hos många arbetsgivare. Samtidigt gick 61 000 personer till arbete, säger Johan Bissman, tf avdelningschef på Arbetsförmedlingens analysavdelning.

Viss ökning av inskrivna arbetslösa

I slutet av juni var 388 000 öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, 14 000 fler än för ett år sedan. Det motsvarar 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften, en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med i fjol. Av de inskrivna var 209 000 öppet arbetslösa och 179 000 deltog i program med aktivitetsstöd.

Något färre nya platser

Under årets sex första månader anmäldes totalt 383 000 lediga platser, närmare 4 000 färre jämfört med första halvåret 2012. Framförallt minskade efterfrågan inom verkstadsindustrin, information och kommunikation samt transportväsendet.

Samtidigt lämnade 313 000 personer Arbetsförmedlingen för någon form av arbete under första halvan av 2013. Det är 20 000 fler än motsvarande period året innan.

I juni varslades närmare 4 500 personer om uppsägning, vilket är 700 färre jämfört med samma månad året innan. Under perioden januari – juni i år har totalt 33 000 personer varslats om uppsägning, drygt 2 000 fler än motsvarande period 2012.

Kort om arbetsmarknaden i juni

Inom parentes anges motsvarande siffror för juni år 2012.

  • 8,2      procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller      deltog i program med aktivitetsstöd (8,1).* Sammanlagt 388 262      personer (374 220)
  • 61      414 personer fick arbete (62 652)
  • 46      791 nya lediga platser anmäldes (50 192)
  • 4      457 personer varslades om uppsägning (5 175)
  • 44      151 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (45 366)
  • 209      382 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (205 606)
  • 178      880 personer deltog i program med aktivitetsstöd (168 614)

*4,4 (4,4) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,8 (3,6) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

Månadsstatistiken för juli publiceras 9 augusti kl 08.00

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

För kommentarer: Johan Bissman, tf analyschef 010-   486 13 94
För information: Hans Tydén, analytiker, 010-487 04 96

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771–60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. http://www.arbetsformedlingen.se