SVT visar inte hela sanningen om jobbcoacher

Arbetsförmedlingens uppföljningar visar att i snitt har 30 procent av deltagarna i tjänsten jobbcoachning (LOV-C) gått till arbete 90 dagar efter avslutad insats.

I ett nyhetsinslag tisdagen den 23 april ger SVT Rapport sken av ett mycket sämre resultat.

Av Rapportinslaget får man som tittare uppfattningen att resultatet av jobbcoachning – alltså hur många som är i arbete efter insatsen – är densamma som utbetald resultatersättning. Detta ger dock inte hela sanningen.

I dag får jobbcoacherna (LOV-C) ersättning i tre steg:

  • Startersättning, 5 000 kronor, utgår när Arbetsförmedlingen har godkänt den plan som upprättats för deltagaren vid första mötet med jobbcoachen.
  • Slutersättning, 5 000 kronor, utgår när deltagaren har slutfört sin placeringstid eller slutat i förtid på grund av arbete.
  • Resultatersättning, 5 000 kronor, utgår om deltagaren får ett arbete som varar i minst två månader inom en månad efter avslutad jobbcoachning.

Av olika skäl fångar inte resultatersättningen alla som har arbete. Bland annat därför att deltagarna ännu inte hunnit arbeta i två månader, att utbetalningar dröjer på grund av att Arbetsförmedlingen inte ännu godkänt begäran om resultatersättning, att deltagaren börjat arbeta senare än en månad efter avslutad jobbcoachning, eller att arbetet är en deltidsanställning med lägre omfattning än den arbetssökande önskat.

För att undvika ovan nämnda problem mäter Arbetsförmedlingen hur många av deltagarna som är i arbete 90 dagar efter avslutad jobbcoachning. Den senaste siffran visar att 30,6 procent är i arbete.

Presskontakt: Patrik Svensson, presschef, 010-487 01 42

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera