Sysselsättningen ökade mer för kvinnor än för män

Återhämtningen på arbetsmarknaden var stark under 2011. För första gången på tio år ökade sysselsättningen mer för kvinnor än för män. Utvecklingen gällde även för utrikesfödda kvinnor där antalet sysselsatta ökade med 16 000 personer.   


Sysselsättningsgapet minskade under 2011
Sysselsättningsgapet, som är skillnaden i sysselsättningsgrad[1] mellan könen, minskade under 2011 jämfört med 2010. Det betyder att sysselsättningen bland kvinnor ökade i snabbare takt än för män under andra halvan av 2011. Förra året var sysselsättningsgapet mellan könen 4,5 procentenheter jämfört med 4,9 år 2010.

Det är många fler kvinnor än män som jobbar deltid, men som skulle vilja och kan arbeta mer. Därför är det viktigt att arbetsgivare, när de ska anställa, erbjuder dem möjlighet att utöka sin arbetstid. Mer än var tionde utrikesfödd kvinna har uttryckt att de vill jobba mer, säger Lena Liljebäck, uppföljningschef, Arbetsförmedlingen.

Fler utrikesfödda kvinnor var sysselsatta förra året
De utomeuropeiskt födda kvinnorna stod för den största ökningen av sysselsättningsgraden förra året. Det är ett trendbrott. Men här är sysselsättningsgapet fortfarande stort, mer är tio procentenheter, mellan kvinnor och män som är födda utanför Europa. Endast hälften av dessa kvinnor i arbetsför ålder är sysselsatta. För inrikesfödda kvinnor är den siffran 76,5 procent.

Uppdelad arbetsmarknad
Arbetsmarknaden är fortfarande uppdelad när det gäller vad kvinnor och män har för yrken. Av dem som arbetar inom vården var 80 procent kvinnor och inom industrin var 75 procent män. År 2010 var motsvarande siffror 83 procent och 77 procent.


[1] Sysselsättningsgraden är måttet på andelen sysselsatta av befolkningen i arbetsför ålder

För kommentarer:  Lena Liljebäck,  uppföljningschef, 010-486 7073
För information:  Marwin Nilsson, analytiker,  010-487 49 25
Presskontakt:  Christina Mångård, pressekreterare,  010-486 70 53

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar