Telekomföretag och Arbetsförmedlingen utbildar unga till jobb

Arbetsförmedlingen har tillsammans med telekombranschen startat en utbildning för arbetslösa ungdomar. Det är ett samarbete med fem stora telekomföretag för att utbilda ungdomar till teletekniker, ett yrke där det kommer att råda brist på arbetskraft. 2 400 personer kommer att pensioneras inom branschen de närmaste fem åren.

Medverkande:

Angeles Bermudez Svankvist, Generaldirektör Arbetsförmedlingen

Ove Malm, VD Skanova

Stefan Albertsson, Sverigechef Eltel

Håkan Monfors, VD Relacom

Håkan Bengtsson, vVD Empower

Per Bramefelt, NTS, regional chef Ericsson

Janne Rudén, SEKO

Marlene Lindmark och Andri Dram, praktikanterna från utbildningen                                                    

Tid:  Torsdagen den 15 mars, klockan 10.00

Plats: Arbetsförmedlingens huvudkontor

           Hälsingegatan 38, våning 11

           Stockholm

Presslegitimation erfordras

Välkommen!

Presskontakt: Christina Mångård, tfn: 010-486 7053

 

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera