Tuffare konkurrens om arbetskraften drabbar glesbygden

Den stora generationsväxlingen på arbetsmarknaden gynnar större städer, på bekostnad av mindre orter.

Utrikesfödda blir allt viktigare för regionernas utveckling.

Det är en stor utmaning att ersätta den stora generation som går i pension de närmaste åren, visar Arbetsförmedlingens rapport ”Sveriges framtida befolkning – ett regionalt perspektiv”.

De ungdomskullar som ska in på arbetsmarknaden räcker bara delvis till för att ersätta dem som når pensionsåldern. Arbetsförmedlingens analys visar en fortsatt minskning av andelen personer i yrkesaktiv ålder i hela landet, men hårdast drabbas de regioner som redan har tappat många invånare.

Bara i ett fåtal län, främst Stockholms och Skåne län, kommer antalet personer mellan 18 och 64 år att bli fler fram till år 2025. Utrikesfödda står för en betydande del av den ökningen.

– Det kommer att bli ännu viktigare för arbetsgivarna att ta tillvara på hela arbetskraften och hitta kompetenser där man kanske inte annars letat, bland grupper som står längre från arbetsmarknaden. Där kan Arbetsförmedlingen hjälpa till, säger Clas Olsson, biträdande generaldirektör vid Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens analys visar att andelen utrikes födda kommer att utgöra en större del av befolkningen i yrkesaktiv ålder. Inslaget av utrikesfödda kommer att få stor betydelse för regionernas tillväxt. Men det förutsätter att utrikesfödda integreras väl på arbetsmarknaden.

För kommentarer: Clas   Olsson, biträdande generaldirektör, 010-487 28 51

För information: Hans   Tydén, analytiker, 010-487 04 96

Presskontakt: Anna-Lena   Immo, pressekreterare, 010-488 35 99

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771–60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. http://www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera