Unga får ekonomiskt stöd för att jobba utomlands

Nu kan unga som vill jobba i något annat EU-land få ekonomiskt stöd via ett projekt på Arbetsförmedlingen. Arbetssökande mellan 18-30 år som får en anställning i ett annat EU-land under sex månader eller längre kan ansöka om ersättning för kostnader. Pengarna är tänkta som ett startbidrag för att kunna betala den första hyran och etablera sig i landet.

– Det här är ett sätt att öka rörligheten av arbetskraft i Europa och få ner den höga ungdomsarbetslösheten. Arbetsförmedlingens Eures-nätverk matchar unga till jobb i andra EU-länder och ger arbetsgivare stöd att hitta rätt arbetskraft, säger Kristina Ekberg, chef för Arbetsförmedlingen Enheten Nationell Samordning Eures och som är ansvarig för projektet.

Detta projekt pågår fram till sommaren 2015 och under förra projektperioden fann 400 europeiska ungdomar jobb i ett annat EU-land, varav 260 var svenska. Det var främst jobb inom olika serviceyrken, callcenter och business support.

Stödet varierar mellan 5 000 till 11 000 kronor beroende på vilket land man arbetar i. Det är också möjligt att ansöka om ersättning för intervjuresa och för bosättning. Om det går att motivera kan man även ansöka om stöd för en kortare språkkurs.

Meningen är att också svenska små och medelstora företag som anställer en ung EU-medborgare från ett annat land kan få ersättning för att erbjuda ett den nyanställde ett introduktionsprogram.

Läs mer om projektet Ditt första Eures-jobb på www.yourfirsteuresjob.se

Fakta om Eures
Eures är ett nätverk mellan offentliga arbetsförmedlingar inom EU/EES-länderna. Arbetsförmedlingens Eures-nätverk kan hjälpa arbetsgivare med att söka arbetskraft på den gemensamma arbetsmarknaden i Europa och hjälpa arbetssökande att hitta jobb.

Eures består av ett personligt nätverk med över 900 Eures-rådgivare i Europa, varav drygt 60 finns i Sverige. Eures är också Eures-portalen, en webbplats med information och råd, där arbetsgivare och arbetssökande från 31 länder kan mötas.

För kommentarer: Gisela Sarri, 010-486 93 13
Presskontakt: Christina Mångård, 010-486 70 53

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771–60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. http://www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera