Ungdomsarbetslösheten minskar

I slutet av juli var 365 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 7,2 procent av arbetskraften jämfört med 8,1 procent för ett år sedan. Färre deltog i program med aktivitetsstöd och fler fick nystartsjobb. Landets arbetsgivare anmälde 36 000 nya lediga platser. Det är 6 000 fler än under juli 2010. Under månaden fick 33 000 personer någon form av arbete.

– Jämfört med sommaren 2010 är det påtagligt färre arbetssökande som har anmält sig till Arbetsförmedlingen. Framför allt är det en minskning av antalet nyinskrivna ungdomar. Under månaderna maj, juni och juli var det drygt 7 000 färre ungdomar som anmälde sig som arbetssökande, jämfört med samma period förra året. Även antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar har minskat markant. Orsaken är att det nu finns fler lediga jobb och att de stora ungdomskullarna successivt har kommit ut i arbetslivet, säger Lena Liljebäck, Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör.

Antalet lediga platser ökar
Under juli anmäldes 36 000 lediga platser till landets Arbetsförmedlingar. Det är 6 000 fler än under juli förra året. Under slutet av sommaren blir det allt färre ferieplatser, i juli var det bara drygt 1 000 platser. Stor efterfrågan är det på tjänster inom utbildningsbranschen, i synnerhet förskollärare. Men det är även en stark ökning av lediga platser inom finansiell verksamhet och företagstjänster.

Fler personer med funktionsnedsättning fick arbete
Av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen fick 33 000 personer någon form av arbete. 4 000 av dem som påbörjade ett arbete hade en funktionsnedsättning. Från årsskiftet har antalet funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga som fått arbete ökat med 7 000 personer, jämfört med samma period förra året. Även under juli i år fick något fler personer med funktionsnedsättning arbete.

Kort om juli
Inom parentes anges motsvarande siffror för 2010
7,2 procent av arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,1)* Sammanlagt 365 410 personer (406 141)
32 861 personer fick arbete (38 611)
35 779 nya lediga platser anmäldes (29 697)
2 922 personer varslades om uppsägning (2 968)
25 063 personer anmälde sig som arbetslösa (28 125)
211 172 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (240 867)
154 238 personer deltog i program med aktivitetsstöd (165 274)

*4,2 (4,8) procent av arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,0 (3,3) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 13 september kl 10.00

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingen har ändrat benämning på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken också använder termen arbetslösa, men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa blir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa, det vill säga arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.                                                 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.

Ring oss på0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.   
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar