Arbetsgivarverket och SACO-S går till medling i frågan om universitetslärarnas arbetstider

Arbetsgivarverket och SACO-S har idag konstaterat att parterna inte på egen hand kan komma överens om avtalsregleringen av universitetslärarnas arbetstider. Parterna har därför enats om att i denna fråga begära stöd i enlighet med bestämmelserna i Samarbetsavtalet för det statliga avtalsområdet.I övriga frågor i avtalsrörelsen fortsätter förhandlingarna oförändrat mellan Arbetsgivarverket och SACO-S.

Arbetsgivarverkets förhandlingar med SEKO och OFR/S, P och O förs oberoende av medingen med SACO-S.

Förhandlingarna om nya ramavtal för den statliga sektorn har pågått sedan den 11 juni då yrkanden växlades mellan parterna Arbetsgivarverket, som företräder de statliga myndighe-terna, och de fackliga huvudorganisationerna OFR-S, P och O, SACO-S och SEKO.

För ytterligare upplysningar kontakta Nils Henrik Schager Förhandlingschef, Arbetsgivarverket 070-562 1308

Lars Andrén Informationschef, Arbetsgivarverket 070-287 3127 Arbetsgivarverket

Om oss

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 anställda.

Prenumerera