Efterlysning: Nytänkare på vägen mot ökad integration i arbetslivet

I samband med det Europeiska året för lika möjligheter ökar nu ambitionen att uppmärksamma inspirerande utvecklingsarbete för bättre integration på den svenska arbetsmarknaden. Genom Rådet för Integration i Arbetslivet efterlyser nu Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, LO, TCO och SACO gemensamt konkreta exempel på utvecklingsinsatser för ett arbetsliv med lika chanser för alla.Med anledning av Europaåret för lika möjligheter för alla, har Rådet för Integration i Arbetslivet nu ökat ansträngningarna för att uppmärksamma och sprida kunskap om utvecklingsinsatser på arbetsplatser runtom i Sverige. Bakom rådet står en bred sammanslutning av parter och organisationer på den svenska arbetsmarknaden.

Den utmärkelse som rådet årligen delar ut har utökats och innefattar i år tre olika sektorer: statlig, kommunal och privat.

”Vi söker inspirerande framgångshistorier som vi vet finns, men som inte alltid uppmärksammas efter förtjänst. Parterna är eniga i sin uppfattning att samarbete mellan fack och arbetsgivare med kunskaper och förståelse för det dagliga arbetets krav och utmaningar är den bästa vägen mot ett arbetsliv med lika chanser för alla”, säger Göran Ekström.

Utmärkelsen delas ut till företag, myndigheter, verksamheter inom kommun och landsting, fackliga och ideella organisationer eller nätverk som arbetar inspirerande och utvecklande för bättre integration i arbetslivet. Nomineringen pågår fram till och med 10 september och mer information om hur man kan anmäla kandidater till utmärkelsen kan göras på www.integrera.nu.
Utmärkelserna delas ut den 22 oktober.

För ytterligare information kontakta: Göran Ekström goran.ekstrom@arbetsgivarverket.se Telefon 08-700 13 03, 070-531 99 55

Åsa Krook asa.krook@arbetsgivarverket.se Telefon 08-700 14 52, 070-618 1354

Rådet för Integration i Arbetslivet kontaktuppgifter:

Svenskt Näringsliv Farbod Rezania farbod.rezania@svensktnaringsliv.
Tel: 08-553 43 056

SKL Leif Lindberg leif.lindberg@skl.se Tel: 08-452 74 73

TCO Ingrid Burman ingrid.burman@tco.se Tel: 08-782 92 06 Mobil:070-343 9587

Arbetsgivarverket Åsa Krook asa.krook@arbetsgivarverket.se Tel:08-700 1452

LO Maria-Paz Acchiardo (tillgänglig från och med den 30/8) maria-paz.acchiardo@lo.se Tel: 08-796 28 19

SACO Ossian Wennström ossian.wennstrom@saco.se Tel: 08-613 48 03

Om oss

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 anställda.