Inga belägg för att staten lönediskriminerar kvinnor

Inga belägg för att staten lönediskriminerar kvinnor Det finns inga belägg för att kvinnor i staten lönediskrimineras säger tf generaldirektör Karl Pfeifer, Arbetsgivarverket. Fackförbundet JUSEK har i massmedia gått ut med uppgifter att deras kvinnliga nyutexaminerade medlemmar lönediskrimineras när de anställs i staten. Men de uppgifter som hittills redovisats är alldeles för grova för att kunna användas på ett seriöst sätt i en diskussionen om sakliga löner. Det är vikigt att framhålla att varje statlig myndighet själv anställer sin personal och då utifrån sina egna behov. Därvid kan givetvis skillnader uppkomma beroende på var myndigheten ligger, vilken typ av verksamhet den bedriver, hur attraktiv myndigheten är för de arbetssökande m.m. Det betyder att det inte går att jämföra lönen mellan en person som till exempel anställs på en myndighet med en annan person som anställs på en annan myndighet, även om de två personerna har samma utbildningsbakgrund. Men om det skulle visa sig att personer som anställs vid samma myndighet har olika löner så blir det mer intressant att studera orsakerna till skillnaden. Detta påstår så vitt vi vet inte JUSEK. Arbetsgivarverket har gjort en analys av löneskillnader mellan män och kvinnor i staten totalt. Där har vi tittat på orsakerna till skillnader med beaktande av arbetstidsomfattning, befattningsnivå, arbetsinnehåll, anställningsmyndighet m.m. vilket visar att det föreligger en oförklarad - inte osaklig - löneskillnad på 1,8 % mellan män och kvinnor. Undersökningen finns i sin helhet på Arbetsgivarverkets hemsida (pressmeddelanden 2002). För ytterligare upplysningar, kontakta: Karl Pfeifer, tfn 08-700 13 12, 070-736 10 66 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar