Missriktad kritik mot statliga pensionsavgifter

Missriktad kritik mot statliga pensionsavgifter Riksdagens revisorer har lämnat en kort rapport inriktad på kostnaderna för statens pensionsavtal. Revisorerna har valt att före sedvanlig remissbehandling gå ut i massmedia och rikta kritik mot finansieringen av pensionskostnaderna. De hävdar bland annat att åldersdiskriminering föreligger. Revisorernas kritik kräver ett tillrättaläggande, menar Arbetsgivarverket. De avgifter som tas ut av myndigheterna avspeglar kostnaderna för de förmåner som nuvarande statliga pensionsavtal medför. Kostnaderna har beräknats med bästa möjliga försäkringsteknik. Dessa kostnader har funnits under lång tid. Det som inträffat under år 2000 är att de har gjorts fullt synliga, något som är nödvändigt för att myndigheterna ska kunna ta sitt fulla ekonomiska arbetsgivaransvar. Att premierna för äldre är högre, i synnerhet om de har erhållit stora löneökningar sent i karriären, avspeglar endast att pensionsförmånernas värde ökar i motsvarande grad och att kostnaden för detta måste betalas under färre år. Alternativet är att låta dessa kostnader belasta yngre som då framstår som dyrare än de verkligen är. Yngre arbetstagare kunde i så fall ha större fog för att anse sig diskriminerade. Det nuvarande statliga avtalet är mycket riktigt dyrt och svårt att få ordentlig kostnadskontroll över. Därför har också Arbetsgivarverket och dess fackliga motparter förhandlat fram ett nytt pensionsavtal som är tänkt att träda i kraft vid kommande årsskifte. Det nya avtalet har en mycket tydligare förmåns- och kostnadsstruktur med avgifter som är klart mindre åldersberoende. För ytterligare upplysningar, kontakta: Nils Henrik Schager, tfn 08-700 13 17 2002-03-08 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/08/20020308BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/08/20020308BIT00550/wkr0002.pdf

Om oss

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar