Opartiska rådgivare utsedda för medling mellan Arbetsgivarverket och Saco-s i frågan om universitetslärarnas arbetstider

Samarbetskommittén för det statliga avtalsområdet har idag utsett Ulf Perbeck och Dan Brändström att som opartiska rådgivare leda medlingen mellan Arbetsgivarverket och Saco-s i frågan om universitets- och högskolelärarnas arbetstider.Parterna Arbetsgivarverket och Saco-s vände sig i fredags till Samarbetskommittén med en begäran om medling vilken avgränsats till frågan om arbetstiderna för universitets- och högskolelärarna.

Ulf Perbeck har tidigare varit förhandlingschef på Stockholms läns landsting och på Landstingsförbundet.

Dan Brändström har tidigare varit chef för Riksbankens Jubileumsfond och är ansvarig för Resursutredningen, en statlig utredning om högskolornas och universitetens resurstilldelning.

För mer information kontakta: Hans G. Svensson, ordförande för Samarbetskommittén för det statliga avtalsområdet, telefon 0703-66 48 51

Om oss

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 anställda.

Prenumerera