Stor majoritet av de statligt anställda mycket nöjda med sin arbetssituation

Över 80 procent av de statligt anställda är mycket nöjda med sitt arbete. Det visar nya siffror när Arbetsgivarverket med underlag från SCB specialstuderat den statliga sektorn i Arbetsmiljöverkets stora arbetsmiljöundersökning från i våras.- Siffrorna visar att den statliga sektorn generellt sett har mycket bra arbetsförhållanden. Bland annat har arbetsgivare och fackliga organisationer de senaste åren arbetat mycket målmedvetet för att förbättra arbetsmiljön inom ett projekt kallat ”Satsa friskt”. Detta har stärkt en redan positiv utveckling, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Göran Ekström.

Staten avviker i positiv bemärkelse jämfört med samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden i en majoritet av de områden som undersökningen berör, exempelvis:

• 76 procent av de statligt anställda upplever att de har ett mycket meningsfullt arbete (72 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden) • 75 procent av de statligt anställda är mycket nöjda med sina arbetstider (63 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden) • 74 procent av de statligt anställda upplever att de har ett fysiskt mycket lätt arbete (48 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden) • 72 procent av de statligt anställda uppger att de själva kan bestämma när olika arbetsuppgifter ska göras (54 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden) • 66 procent av de statligt anställda upplever arbetet som omväxlande (56 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden) • 63 procent av de statligt anställda upplever arbetet som fritt och obundet (50 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)

Inom några områden finns en tydlig avvikelse i negativ bemärkelse jämfört med samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden, exempelvis.

• 50 procent av de statligt anställda får inte uppskattning från kunder eller kollegor varje vecka (40 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden). Stödet från chefer är dock bättre i staten än på övriga arbetsmarknaden • 21 procent av de statligt anställda har blivit utsatta för våld eller hot om våld minst någon gång de senaste 12 månaderna (14 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden) • 16 procent av de statligt anställda anser att de har för svåra arbetsuppgifter (12 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden) • 13 procent av de statligt anställda har upplevt att de blivit trakasserade på grund av kön någon gång det senaste året (8 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden). Begreppet avser inte sexuella trakasserier utan exempelvis nedvärderande kommentarer eller att man på grund av kön inte tar notis om en persons mening.

För att läsa hela rapporten gå till www.arbetsgivarverket.se

För kommentarer kontakta: Göran Ekström, generaldirektör; 070-531 9955 För frågor om rapporten kontakta: Gunnar Sundqvist, arbetsmiljöexpert; 073-816 1423

Om oss

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 anställda.

Prenumerera