Arbetsförmedlingen ansöker om EGF-medel för insatser med anledning av Ericssons varsel

Regeringen har beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att ansöka om medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) för att kunna göra insatser som underlättar för personer som varslades från Ericsson 2016 att gå vidare till ett nytt arbete.

Hösten 2016 lade företaget Ericsson ett stort varsel som omfattade nästan 2400 personer. Varslet berörde främst verksamheten i Kumla, Kista och Borås men även Göteborg, Karlskrona och Linköping påverkades. Varslet berörde såväl tjänstemän som kollektivanställda.

Arbetsförmedlingen har i sin analys av varselsituationen visat att det föreligger så kallade globaliseringsskäl och att det finns förutsättningar för att söka medel från EGF för att underlätta för de berörda personer som är i behov av stöd för att kunna gå vidare till ett nytt arbete.

Fonden gör det möjligt för unionen att stödja arbetstagare som blivit uppsagda eller egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på bland annat globalisering. Målet med fonden är att bidra till smart och ekonomisk tillväxt och varaktig sysselsättning i EU.

Medlen från EGF ska bland annat finanisera kartläggnings- och planeringssamtal, vägledning, jobbsökaraktiviteter och utbildning.
EGF-projektet ska främst fokusera på insatser till uppsagda personer från Ericsson i Kumla, Kista och Borås men vid behov även inkludera personer från de andra berörda orterna.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos
Mikael Damberg       
076-1355692

                                                   

 

 

 

                              
 

 

Prenumerera