Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besöker Australien

Den 10–14 januari besöker arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Canberra och Sydney i Australien. Syftet med resan är att studera hur den australiensiska arbetsmarknaden är uppbyggd och fungerar, med fokus på arbetsförmedlingsverksamheten.

Den 10–11 januari besöker arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Canberra. Där kommer hon bland annat att delta i ett rundabordssamtal med representanter från the Department of Employment, the Department of Human Services, the Department of Social Services samt the Department of Education and Training för att få en bild av hur den australiensiska arbetsmarknaden fungerar. Ylva Johansson kommer även att göra studiebesök på Braddon Centrelink Office, en samordnande myndighet för förmedlingsverksamhet, samt en privat förmedlingsaktör.

Den 12–14 januari besöker Ylva Johansson Sydney. I Sydney kommer arbetsmarknadsministern bl.a. att ha ett lunchmöte med svenska företagsrepresentanter i Australien, bland andra Joe Farrugia, Atlas Copco Australia, David Hood, IKEA, Craig Salkeld, Tetra Pak Oceania, Dean Rosenfield, Saab Australia, Hans Andersson, H&M, och Jarrod Leak, Alfa Laval Australia.

Under dagarna i Sydney kommer Ylva Johansson även att ha ett möte med Anthony Steel, VD för den privata förmedlingsaktören Mission Providence, samt att träffa politiska företrädare för såväl regeringen som oppositionen. Därutöver görs ett studiebesök på National Employment Services Association, en branschorganisation för förmedlingsaktörer samt ytterligare studiebesök hos olika förmedlingsaktörer.

För intervjuförfrågningar och mer detaljerad information om resan, kontakta pressekreterare Natalie Sial.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

Taggar: