Halvtidsavstämning för regeringens arbetsmiljöstrategi 2016-2020

I samband med att halvtid passeras för regeringens arbetsmiljöstrategi hålls ett dialogforum den 23 maj med statssekreterare Irene Wennemo och representanter för arbetsmarknadens parter. Onsdagens dialogforum summerar det arbete som skett inom ramen för arbetsmiljöstrategin hittills och en diskussion kommer föras om hur arbetet ska bedrivas framöver.

Regeringen har under mandatperioden prioriterat arbetsmiljöarbetet genom kraftigt förstärkta resurser och en ny strategisk och långsiktig inriktning på arbetsmiljöpolitiken.

Regeringens Arbetsmiljöstrategi, som gäller för perioden 2016-2020, innehåller konkreta åtgärder inom tre prioriterade områden; nollvision mot dödsolyckor, ett hållbart arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö. Strategin har tagits fram i nära samråd med arbetsmarknadens parter, som har en mycket viktig roll att spela i ett framgångsrikt arbete för god arbetsmiljö. En viktig utgångspunkt för regeringen är vidare att insatserna på arbetsmiljöområdet ska bygga på relevant forskning.

Regeringen har under mandatperioden satsat stort på arbetslivsforskning. Den 1 juni inrättas Myndigheten för arbetsmiljökunskap, som har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken.

-Vi ser att arbetet går i den riktning som vi önskar och att strategin fungerar. Bland annat så har uppdragen som lämnats inom ramen för strategin bidragit till ett förstärkt samarbete mellan myndigheter, exempelvis i arbetet mot osund konkurrens, säger statssekreterare Irene Wennemo.

-Det finns fortfarande många utmaningar kvar och mer behöver göras för att alla som jobbar i Sverige ska ha en bra arbetsmiljö. Därför träffar vi parterna nu i maj för att prata om vad som behövs under arbetsmiljöstrategins andra halvlek, säger Irene Wennemo.

Tid: 13:00-15:00
​Plats: Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer om Arbetsmiljöstrategin på https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetsmiljostrategin/.

För mer information eller intervjuförfrågningar, kontakta presskommunikatör Björn Lindau på bjorn.lindau@regeringskansliet.se, alternativt på 072-2178581.

​Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?

Prenumerera på nyheter från regeringen.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Taggar:

Prenumerera