Regeringen: Sverige bör ansluta sig till ILO:s konvention om anständiga anställningsvillkor för hushållsarbetare

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att Sverige ska ansluta sig till ILO:s konvention för hushållsarbetare och därmed förstärka rättigheterna för hushållsarbetare. Enligt förslaget till lagändringar ska det ställas högre krav på arbetsgivare att informera hushållsarbetare om deras anställningsvillkor.

Enligt den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen betraktas hushållsarbetare i stort som vilka andra arbetstagare som helst, vilket dock inte är fallet i många andra länder. Hushållsarbete är globalt fortfarande både osynligt och undervärderat. Det utförs i stor omfattning av kvinnor och flickor. Ändringarna krävs för att Sverige ska ha genomfört ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare.

Ändringarna innebär att arbetstagare som arbetar i arbetsgivarens hushåll har rätt till skriftlig information om sina anställningsvillkor. En motsvarande rätt finns redan i dag i anställningsskyddslagen för övriga hushållsarbetare och arbetstagare i övrigt. Informationsplikten föreslås även gälla för ändrade anställningsvillkor och sanktioneras med skadestånd. Lagrådsremissen innehåller även ett förslag om att riksdagen ska godkänna att Sverige ansluter sig till ILO:s konvention.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.

För mer information, kontakta pressekreterare Natalie Sial.
 

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

​Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?

Prenumerera på nyheter från regeringen.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Taggar:

Prenumerera