Sommarjobb för ungdomar

Det är viktigt att det finns förutsättningar för unga att tidigt få arbetslivserfarenhet och kontakter inför det kommande arbetslivet. För att öka antalet sommarjobb för unga i landets kommuner avser regeringen avsätta 100 miljoner kronor för ändamålet. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Regeringen föreslår i vårpropositionen för 2018 att 100 miljoner kronor avsätts för att öka kommunernas möjligheter att ordna sommarjobb till ungdomar. Satsningen riktar sig till ungdomar som avslutat årskurs nio och till de som avslutat årskurs ett och två på gymnasiet. Satsningen väntas ge jobb till ungdomar som annars kan ha svårt att få ett sommarjobb på egen hand. Sommarjobben kan till exempel vara inom äldreomsorg eller förskola.

Arbetsförmedlingen fördelar pengarna till kommunerna med kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade sommarjobb. Avsikten är att hanteringen ska ske på samman vis som de medel som fördelades till kommunerna för sommarjobb 2017.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

​Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?

Prenumerera på nyheter från regeringen.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Prenumerera