Statskontoret ska analysera processen och förutsättningarna för anställningar hos Samhall

Mer kunskap behövs om processen från att Arbetsförmedlingen bedömer att en person har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och därefter erbjuds och anvisas en skyddad anställning i Samhall AB (Samhall). Därför ger regeringen Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera processen och förutsättningarna för anställningar med skyddat arbete hos Samhall.  Syftet är att säkerställa att skyddat arbete hos Samhall används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Statskontoret ska kartlägga och analysera:

  • Arbetsförmedlingens process och styrning av anvisningar till skyddat arbete hos Samhall,

  • hur sammansättningen av de personer som anställs vid Samhall har ändrats över tid i relation till bolagets uppdrag,

  • hur Samhalls insatser och verksamhet påverkar vilka som kan anvisas till skyddat arbete, och

  •  den pågående satsningen på utvecklingsanställningar vid Samhall i förhållande till syftet att skapa goda förutsättningar för att personer ska kunna utveckla sin arbetsförmåga.

    Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 26 maj 2017.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera