Ylva Johansson har tagit emot samordnarnas slutrapport om kommunalt flyktingmottagande

I dag har Gunnar Hedberg (M) och Lars Stjernkvist (S), regeringens samordnare för förbättrat flyktingmottagande i kommunerna, överlämnat sin slutrapport till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Sedan januari 2014 har de nationella samordnarna fört dialog med kommunföreträdare i samtliga län för att motivera till ett ökat och mer jämt fördelat mottagande av nyanlända samt lyssnat på kommunerna.  

– Regeringen välkomnar samordnarnas rapport. Samordnarnas uppdrag att främja ett ökat kommunalt mottagande av nyanlända är viktigare och mer aktuellt i dag än när det gavs i januari. I sin senaste prognos uppskattar Migrationsverket att Sverige kommer ta emot 95 000 asylsökande nästa år. Ökningen är 16 000 jämfört med tidigare prognos och understryker behovet av att alla kommuner tar emot asylsökande så att mottagandet blir jämnare fördelat över landet och de som kommer snabbare kan komma in i samhälls- och arbetslivet. Samordnarnas erfarenheter och rapport kommer att utgöra ett viktigt underlag i regeringens fortsatta arbete med mottagande och etablering, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

– På fredag kommer jag och migrationsminister Morgan Johansson att träffa representanter för alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna för att diskutera hur mottagandet kan förbättras och fördelas jämnare mellan kommunerna. Jag hoppas och tror att de partier som står bakom den humana flyktingpolitiken kommer att kunna hitta samförståndslösningar, säger Ylva Johansson. 

Samordnarna presenterar i sin slutrapport ett antal förslag som fokuserar på hur mottagandet ska kunna öka i landets kommuner:

  • Integrationsperspektiv ska gälla från starten i landet. Asylboenden bör så långt det är möjligt placeras där det finns goda möjligheter att komma in i samhälls- och arbetslivet. Ett långsiktigt och gemensamt samarbete mellan Migrationsverket och kommunerna behövs vid etablering av asylboenden.
  • Ett lokalt anpassat samarbete mellan stat och kommun är nödvändigt.
  • Generell kommunal beredskap föreslås för att alla kommuner vid behov ska vara beredda att ta emot nyanlända.
  • Bättre överenskommelser om mottagande behövs.
  • Ersättningssystemet till kommuner bör ses över för att bli mer förutsägbart för kommunerna.

Uppdraget avslutas i och med dagens slutrapport till regeringen.

Natali Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49

Taggar:

Prenumerera