Ylva Johansson huvudtalare på Foundation Forum i Dublin

Den 14 november är arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson inbjuden som en av huvudtalarna på Foundation Forum i Dublin. Ylva Johansson kommer hålla inledningsanförande samt delta i panelsamtal om uppgående social konvergens och ojämlikheter.

Foundation Forum som arrangeras av Eurofound är ett högnivåmöte som hålls var fjärde år. Mötet är ett sätt att samla representanter från olika stater, regeringar, sociala aktörer och EU:s institutioner som alla arbetar med sociala och arbetsmarknadsrelaterade frågor. Temat för årets möte är Converging economies, diverging societies? Upwards Convergence in the EU. Diskussionerna under mötet kommer handla om olika perspektiv på konvergens i Europa.

Mötet hålls endast två dagar innan toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt hålls i Göteborg. Sveriges statsminister Stefan Löfven har tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker bjudit in EU:s stats- och regeringschefer till toppmötet som har fokus på att främja rättvisa jobb och tillväxt.

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta Ylva Johanssons pressekreterare Natalie Sial.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

​Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?

Prenumerera på nyheter från regeringen.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Prenumerera