Ylva Johansson till ministerrådsmöte i Luxemburg

Den 15 juni deltar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson på EU:s ministerrådsmöte för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) i Luxemburg.

På mötets agenda står bland annat EU:s arbete med pelaren för sociala rättigheter. Förslaget till en europeisk pelare för sociala rättigheter är indelat i tre kapitel. Det första tar sikte på lika möjligheter och tillträde till arbetsmarknaden, det andra på rättvisa arbetsvillkor och det tredje på socialt skydd och inkludering.

Vid mötet ska rådet också besluta om en allmän inriktning för ändringen av carcinogen- och mutagendirektivet, som bland annat anger gränsvärden för exponering av cancerframkallande ämnen i arbetet. Syftet är bland annat att förbättra arbetsmiljön genom att minska exponeringen för ämnena.

Media är välkomna att kontakta pressekreterare Natalie Sial för mer detaljerad information och intervjuförfrågningar.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

Prenumerera