Ylva Johansson till nordiskt arbetsmarknadsministermöte i Köpenhamn

I morgon, tisdagen den 17 november, träffar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sina nordiska kollegor när Ministerrådet för arbetsliv (MR-A) möts i Köpenhamn för sitt årliga möte.

Den danska arbetsmarknadsministern Jørn Neergaard Larsen har bjudit in sina nordiska kollegor till ett möte inom Ministerrådet för arbetsliv. Ministermötet kommer att fokusera på aktuella frågeställningar och nya nationella initiativ inom arbetsmarknadspolitiken. På dagordningen finns även en temadiskussion med arbetsmarknadens parter om utsatta ungdomars situation på arbetsmarknaden samt en temadiskussion om ordning och reda på arbetsmarknaden (social dumpning). Ministrarna kommer även att få ta del av utredare Poul Nielsons första reflektioner kring en pågående genomlysning av det nordiska samarbetet inom arbetslivsområdet.

Natali Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49

Taggar:

Prenumerera