DDoS-attackerna ökar i frekvens och komplexitet: Verksamheter tar hjälp av automatisering och hanterade tjänster för att skydda sig

Arbor publicerar sin 13:e årliga världsomspännande IT-infrastrukturrapport

Stockholm: 1 februari, 2018 – NETSCOUT Arbor (NASDAQ: NTCT) har släppt sin 13:e årliga världsomspännande infrastrukturrapport (WISR) med svar från nätverks- och säkerhetsansvariga hos världens ledande tjänsteleverantörer, moln-/värdtjänstleverantörer och storföretag. Rapporten spänner över ett stort antal frågor, från DDoS-attacker och större branschtrender som SDN/NFV och användning av IPv6 till viktiga frågor för organisationerna som utbildning i incidentrespons, bemanning och budget. Tyngdpunkten ligger på de verksamhetsmässiga utmaningar man står inför och de strategier man använder för att möta och övervinna dem.

-        I år fokuserade angriparna på komplexitet. De använde sig av IoT-enheter som vapen samtidigt som de flyttade tyngdvikten från omfattande attackvolymer för att nå sina mål. Angriparna har varit effektiva och andelen företag som drabbades av intäktsförluster till följd av DDoS-attacker nästan fördubblades i år. Detta understryker allvaret i DDoS-hotet, påpekade Darren Anstee, NETSCOUT Arbor Chief Technology Officer. Resultaten från WISR-undersökningen tillsammans med våra ATLAS-data visar varför det finns behov av ett integrerat försvar i flera lager, från datacenter till moln.

HOTLANDSKAP: Utnyttjandet av IoT-enheter och innovationer i samband med DDoS-attacker leder till mer frekventa och komplexa attacker.

 • Storlek: 57 procent av företagen och 45 procent av datacenteroperatörerna svarade att internetbandbredden hade mättats på grund av DDoS-attacker.
 • Frekvens: Under 2017 förekom 7,5 miljoner DDoS-attacker, enligt data från Arbors ATLAS-infrastruktur som omfattar cirka en tredjedel av den globala internettrafiken. De tillfrågade tjänsteleverantörerna upplevde fler volumetriska attacker, medan företagen rapporterade 30 procents ökning av smygattacker i applikationslagret.
 • Komplexitet: 59 procent av tjänsteleverantörerna och 48 procent av företagen drabbades av multivector-attacker, vilket är en ökning på 20 procent jämfört med föregående år. Multivektor-attacker kombinerar högvolymsbelastning, applikationslagerattacker och TCP-lägesutmattande attacker i en enda ihållande offensiv, vilket ökar svårigheten att motverka attacken och ökar angriparens chans att lyckas.  

KONSEKVENSER: Framgångsrika DDoS-attacker medför större driftsmässiga och ekonomiska konsekvenser.

 • 57 procent angav att skadat rykte/varumärke var den främsta konsekvensen, följt av ökade driftskostnader på andra plats.
 • 56 procent upplevde ekonomiska konsekvenser på mellan 10 000 och 100 000 USD, vilket är nästan en fördubbling från 2016.
 • 48 procent av datacenteroperatörerna uppgav att förlorade kunder var ett stort problem efter en attack.

FÖRSVAR: Nätverks- och säkerhetsteamen är väktarna i vår uppkopplade värld, men de står inför utmaningar i form av ett aktivt och komplext hotlandskap och ständiga bemanningsproblem.

 • 88 procent av de tillfrågade tjänsteleverantörerna använder sig av intelligenta DDoS-lindringslösningar och 36 procent använder teknik som automatiserar lindring av DDoS-attacker. Ökade investeringar i skräddarsydda automatiska verktyg är en följd av det stora antalet attacker mot tjänsteleverantörernas nätverk.
 • Attackernas frekvens har också lett till en ökad efterfrågan på hanterade säkerhetstjänster. 38 procent av företagen förlitar sig på tredje part och outsourcade tjänster, vilket är en ökning från 28 procent föregående år. Endast 50 procent genomförde övningar i IT-försvar och andelen undersökningsdeltagare som utförde övningar minst en gång i kvartalet sjönk med 20 procent.
 • 54 procent av företagen och 48 procent av tjänsteleverantörerna har problem med att anställa och behålla kompetent personal. 

Ytterligare resurser

 • Ladda ned hela rapporten här (registrering krävs). 
 • Anmäl dig till NETSCOUT Arbors serie med webbseminarier om du vill veta mer om de viktigaste slutsatserna från WISR-rapporten.
 • Besök NETSCOUT Arbors blogg för att läsa mer om olika aspekter av rapporten.
 • Gilla oss på Facebook och följ @ArborNetworks på Twitter för fler viktiga slutsatser.

Undersökningens omfattning och demografi

 • Uppgifterna i WISR-undersökningen bygger på 390 svar från en blandning av Tier 1-, Tier 2- och Tier 3-tjänsteleverantörer, värdtjänstleverantörer, mobiloperatörer, storföretag och andra typer av nätverksoperatörer i hela världen.
 • Två tredjedelar av alla respondenter identifierade sig som yrkespersoner inom säkerhet, nätverk eller drift.
 • Insamlade data innefattar november 2016 till oktober 2017.

Om NETSCOUT 

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) skyddar företag mot alla former av avbrott i deras digitala tjänster inom tillgänglighet, prestanda och säkerhet. Vår position som marknads- och teknikledare bygger på vår patenterade smarta datateknik med smart dataanalys. Vi erbjuder omfattande synlighet, insikter och Wi-Fi-verktyg i realtid som hjälper kunderna att påskynda och skydda sitt digitala förändringsarbete. Våra lösningar förändrar hur företagen planerar, levererar, integrerar, testar och implementerar tjänster och applikationer. Våra nGenius-lösningar skyddar mot driftsavbrott i realtid och innehåller sammanhangsberoende analys av tjänster, nätverk och applikationer. Arbors säkerhetslösningar skyddar mot DDoS-attacker som hotar tillgängligheten och mot avancerade hot som infiltrerar nätverken för att stjäla viktiga företagstillgångar. Läs mer om hur du kan förbättra prestandan i era tjänster, nätverk och applikationer på fysiska eller virtuella datacenter eller i molnet och hur NETSCOUT:s prestanda- och säkerhetslösningar med tjänsteintelligens kan hjälpa er att se framtiden an med tillförsikt på www.netscout.com, eller följ @NETSCOUT och @ArborNetworks på Twitter, Facebook och LinkedIn.

Safe Harbor
Framåtblickande uttalanden i detta meddelande sker i enlighet med Safe Harbor-principerna i avsnitt 21E i Securities Exchange Act från 1934 och andra federala säkerhetslagar. Investerare ska vara medvetna om att uttalanden i detta pressmeddelande som inte är strikt historiska, inklusive men utan begränsning till uttalanden rörande fördelarna med och egenskaperna hos Arbors portfölj med lösningar, utgör framåtblickande uttalanden som inbegriper risk- och osäkerhetsmoment. Faktiska resultat kan skilja avsevärt från dessa framåtblickande uttalanden på grund av kända och okända risker, osäkerhetsmoment, antaganden och andra faktorer. En närmare beskrivning av riskfaktorer med koppling till NETSCOUT finns i företagets årsrapport på formulär 10-K för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2017 samt i NETSCOUT:s efterföljande kvartalsrapporter på formulär 10-Q som finns registrerade hos Securities and Exchange Commission. NETSCOUT åtar sig inget ansvar för att uppdatera framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande eller med hänsyn till informationen i detta meddelande.

Varumärkesmeddelande: Arbor Networks, Arbor Networks-logotypen och ATLAS är varumärken som tillhör Arbor Networks, Inc. Övriga varunamn kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar