Innovation från Lund ökar biogasproduktionen – tång och skogsavfall kan göra Sverige till nettoexportör

En ny innovation från Lund som testats på en industriell biogasanläggning kan väsentligt öka produktionen av biogas. Lundaföretaget Arc Aroma Pure har registrerat produktionsökningar på mellan 15 och 28 % beroende på råvaran. Metoden öppnar också för användning av nya typer råvara som i dagsläget inte kan användas, till exempel tång och skogsavfall. Högspänningspulser avdödar mikroorganismer genom att spränga och döda cellerna i avfallet. Nu genomförs en listningsemission för att kommersialisera innovationen.

Arc Aroma Pures CEPT®-plattform testas storskaligt på en industriell biogasanläggning i Skåne. Genomförda försök indikerar samstämmigt att gasproduktionen dels snabbas upp och dessutom väsentligt ökar produktionsvolymen vilket innebär ett väsentligt förbättrat resultat för slutanvändaren. Ett hinder för en snabb utbyggnad av biogasproduktionen är en befarad brist på råvara. CEPT®-plattformen bryter ner råmaterialet på cellulär nivå och frigör näring. Detta innebär att nya typer av råmaterial som alger, tång, skogsavfall, odlade grödor etc. kan användas i biogasproduktionen. Om dessa nya råmaterial införs betyder detta att Sverige kan bli nettoexportör av biogas istället för importör.

En förbehandling baserad på CEPT®-plattform beräknas kosta cirka 7 MKR och kopplas enkelt in i en befintlig biogasanläggning. Nu genomför bolaget en listningsemission där man ska ta in 5 MKR för att ta fram en produkt baserad på CEPT® plattformen och starta marknadsföring och försäljning inledningsvis i Sverige och därefter i Tyskland.

Om metoden

Avfall från hushåll, livsmedelsindustri och jordbruk går först in i en förbehandling där skadliga bakterier dödas (hygienisering) genom uppvärmning till cirka 70 grader i 1-3 timmar. Efter detta rötas avfallet för att bli biogas. Den patenterade CEPT®-plattformen består av en högspänningsgenerator och en behandlingskammare som kan ersätta eller komplettera hygieniseringen. Mycket kortvariga högspänningspulser verkar på cellerna och spräcker cellmembranet så att cellen dör och näringsämnen frigörs. Metoden har potential att ersätta den energikrävande uppvärmningen, snabba på rötningsprocessen och öka produktionen. För biogasproducenten innebär metoden snabbare process, ökad produktion och förbättrad ekonomi.

Om listningsemissionen

Arc Aroma Pure planerar att listas på AktieTorget den 3 april 2013. Teckningstiden pågår 19 februari till den 5 mars 2013. Teckningskursen är 4,80 kronor per B-aktie och erbjudandet omfattar högst 1 050 000 aktier.

För mer information, kontakta

PO Rosenqvist, VD Arc Aroma Pure, 070 – 55 00 386, P.O.Rosenqvist@arcaromapure.se.

Per Henriksson, Grundare Arc Aroma Pure, 046 271 8381, Per@arcaromapure.se.

Om Arc Aroma Pure

Arc Aroma Pure är ett cleantech-företag som ska utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform som förbehandlar biogasråvara. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som verkar på celler i substrat. Plattformen effektiviserar biogasproduktionen och möjliggör användningen av nya råvaror som idag inte kan användas. Företaget grundades 2008 och har sitt säte i Lund.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar