Självstyrande arbetsteam – fungerar den holländska modellen inom hemvården i Finland?

Arcada har startat ett forskningsprojekt om självstyrande arbetsteam inom hemvården. Den självstyrande organisationsmodellen ”Buurtzorg” är ursprungligen utvecklad i Holland för hälsovårdsorganisationer. Modellen har tillämpats i flera länder bl.a. i Japan, USA, Sverige och resultaten har varit goda. Arbetstillfredsställelsen, klienttillfredställelsen och kostnadseffektiviteten har ökat. Modellen testas i två försökskommuner i Finland.

Modellen fokuserar på det väsentliga dvs. personcentrerad vård som fokuserar på att underlätta och upprätthålla en självständighet och autonomi för individen så länge som möjligt. Detta sker i nära samverkan med personens eget nätverk, familj, vänner och sjukvården.

Självstyrande vårdteam består av 4–12 jämställda medarbetare utan chefer.

– Teamens interna ärenden, så som t.ex. semestrar, rekrytering av medarbetare och arbetsscheman bestäms av teamen med strävan till konsensus, berättar Jukka Surakka, forskningschef på Arcada. Tiden som personalen ägnar åt administration är minimal. Teammedlemmarna får därigenom ägna sig åt sitt eget specialkunnande och den vårdande verksamheten.

I det här projektet tillämpas den i Holland utvecklade modellen i hemvården bl.a. i Sibbo.

– Pilotkommunernas personal tränas till att tillämpa den självstyrande arbetskulturen och med coachning motiveras personal till att arbeta i självstyrande team. Coachning pågår under hela projektperioden.

Modellens funktionalitet testas inom pilotkommunen. Modellens effekt gällande arbetstillfredsställelse, klienttillfredsställelse samt produktivitet mäts med kvantitativa och kvalitativa mätare. Projektet förväntas ge svar på om modellen fungerar inom finländsk social- och hälsovård.

Projektet inleddes 1.1.2018 och slutar 31.12.2019. Projektet finansieras av Arbetarskyddsfonden och Stiftelsen Lindstedt, och genomförs i samarbete med Arcada, Institutet för Hälsa och Välfärd, Villmanstrands tekniska universitet (LUT) och Hanken.

Tilläggsinformation:

Forskningschef Jukka Surakka, Arcada, jukka.surakka@arcada.fi, tfn 040 5280 404


Gunilla Sjöberg
Kommunikationschef
+358 40 51 51 537
gunilla.sjoberg@arcada.fi

Arcada är en modern högskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning, fortbildning, specialiseringsstudier och öppna YH-studier på svenska och engelska för våra 2 700 studenter. På Arcada löper arbetet för hållbar utveckling som en röd tråd genom all vår verksamhet, vi samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över och bedriver samhällsrelevant och banbrytande forskning. Vi tror också på nära kontakt med arbetslivet och uppmuntrar till entreprenörskap. Därför är en examen på bachelor- eller masternivå från Arcada inom företagsekonomi, me­dia, kultur, teknik, idrott eller social- och hälsovård både relevant och eftertraktad bland arbetsgivare.

Om oss

Arcada är en modern högskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 2 700 studenter. Vi tror på nära kontakt med arbetslivet, samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över och bedriver också samhällsrelevant nyttoforskning. Därför är en examen från Arcada inom företagsekonomi, media, kultur, teknik, idrott eller social- och hälsovård relevant och eftertraktad bland arbetsgivare.

Prenumerera