AP&C söker strategiska patent

Arcams dotterbolag AP&C, baserat i Montreal, Kanada, har lämnat in en strategisk patentansökan som täcker högeffektiv produktion av metallpulver från reaktiva metaller.


AP&C använder en egenutvecklad teknik för plasma-atomisering. Den strategiska patentansökan täcker användning av plasma-atomisering med olika metallkällor såsom tråd , stång och smälta . AP&Cs teknik möjliggör en högre produktionskapacitet av metallpulver speciellt avsedd för additiv tillverkning och med extremt hög renhet.

"Hög produktionseffektivitet är en av de viktigaste faktorerna för att kunna producera pulver till låg kostnad. Kombinationen av hög effektivitet och hög kvalitet är unikt för AP&C s egen process " , säger Jacques Mallette , VD för AP&C .

För ytterligare information kontakta: 

Magnus René, VD, Arcam AB
Telefon: 031-710 32 00, alt. mobil: 0702-79 89 99, eller e-post: magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall. Arcams teknologi, Electron Beam Melting (EBM ® ), möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och funktion. Arcam är en innovativ partner för tillverkning inom främst flyg- och implantatindustrin.
Arcamkoncernen erbjuder industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i Mölndal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA.
Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Mölndal.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB  • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com


Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar