Arcam: ARCAM AB GENOMFÖR EN RIKTAD EMISSION SOM TILLFÖR BOLAGET 21 MILJONER KRONOR

Styrelsen för Arcam har beslutat om en riktad nyemission om 21 miljoner kronor. Deltagare i emissionen är bl.a. Industrifonden, Noble Oak Ltd, Metallica Förvaltnings AB, samt ett större svenskt sparbolag. Enligt styrelsens förslag skall emissionen genomföras till en kurs som utgör ett genomsnitt av aktiens senaste betalkurs under perioden 5 – 18 december, men inte lägre än 40 öre och inte högre än 55 öre per aktie. Förslaget innebär, att lägst 38.2 och högst 52.5 miljoner nya aktier kommer att emitteras. Utspädningen blir därmed lägst 22,8% och högst 28,8%.

Samtidigt förslår styrelsen att ett tidigare låne- och royaltyavtal från Industrifonden omvandlas till konvertibellån, som vid full konvertering innebär utgivande av ytterligare 8 miljoner aktier. Konvertibellånet löper enligt förslaget med 4,5% ränta till den 31 december 2006 och konverteringskursen är satt till 75 öre.

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma för godkännande av förslagen om riktad nyemission och nytt konvertibellån den 21 januari 2002.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelse till stämman som kommer att kungöras senare i veckan.

Göteborg 17 december 2001

För ytterligare information kontakta Magnus René, VD, på telefon 0702 79 89 99

Arcam är ett högteknologiskt företag som utvecklat en FFF-teknik (Free Form Fabrication) för direkttillverkning av solida detaljer ur metallpulver från 3D CAD-underlag. Tekniken förkortar avsevärt framställningstiden för formsprutnings- och pressgjutningsverktyg och tillgodoser därmed ett växande behov inom tillverkningsindustrin att reducera tiden från design till produkt.

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar