Arcam: ARCAM AB GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION(ARCM)

Styrelsen för Arcam har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om en nyemission om totalt 3,3 miljoner kronor. Emissionen är riktad till tre nuvarande stora ägare i bolaget, samt till betydande samarbetspartners.

Styrelsen i Arcam AB har fattat beslut om en riktad nyemission. Emissionen tecknas av investerare och samarbetspartners med ett långsiktigt intresse i Arcam. Beslutet, som baseras på ett bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 28 juni 2004, innebär att 1,1 milj aktier ges ut till kursen 3 kr och emissionen inbringar därmed 3,3 miljoner kr. Utöver aktier erhåller tecknarna en teckningsoption per tvåtal tecknade aktier. Teckningsoptionerna löper till den 31 mars 2005 och har

ett lösenpris på 3,50 kr per aktie. Villkoren i emissionen är därmed identiska med villkoren i den nyligen genomförda företrädesemissionen.

För ytterligare information:

Magnus René, VD, Arcam, tel. 031-710 32 00

alt. mobil: 0702-79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

Besök även www.arcam.com

Arcam är ett high-tech företag som erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används bland annat för tillverkning av produktionsdetaljer, funktionella prototyper och formverktyg. Teknologin ger möjlighet till betydande besparingar i både ledtid och produktionskostnader. Arcam AB är noterat på NGM

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar