Arcam: Arcam AB påbörjar noteringsprocess till NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap(ARCM)

(NGM:ARCM)


Arcam AB (publ) planerar ett listbyte och har påbörjat en noteringsprocess av bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Noteringen förväntas öka intresset hos institutionella investerare och skapa förutsättningar för bättre likviditet i aktien. I samband med listbytet planeras en sammanläggning av aktier 1:40 (omvänd split).

Arcam tillverkar utrustning och metoder för att direkt från digitala tredimensionella ritningar tillverka solida komponenter ur metallpulver. Bolagets kunder återfinns främst inom implantat- och flygindustrin. Arcam är noterat på NGM Equity sedan år 2000.

– Arcam är väl förberett för en notering på NASDAQ OMX Small Cap. Bolaget går med vinst och vi har en stabil tillväxt. Vi ser ett listbyte som ett naturligt steg för att förbättra förutsättningarna för att nå en bredare investerarbas och för fortsatt expansion, säger Magnus René, VD på Arcam.

För ytterligare information:

Magnus René, VD, Arcam, tel. +46 31 710 32 00

alt. mobil: 0702-79 89 99 eller e-post: magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar system för verktygsfri tillverkning av komplexa metallkomponenter med friformsteknik direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets teknologi EBM© – Electron Beam Melting ger möjlighet att tillverka detaljer i metall med optimala egenskaper. Arcams marknad är global med kunder inom främst implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NGM sedan 2000. Huvudkontor och produktion är lokaliserat i Mölndal, Sverige, och supportkontor finns i USA, Italien och Kina.

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar