Arcam: ARCAM FÅR ORDER FRÅN BOEING – SÄLJER EBM S12T SYSTEM TILL FLYGPLANSTILLVERKAREN(ARCM)

Det svenska verkstadstekniska företaget Arcam har erhållit en genombrottsorder från en av världens ledande flygplanstillverkare, Boeing i USA. Systemet, som levereras till


Boeing Phantom Works i St Louis kommer att användas för direkttillverkning av komponenter i titan.

Ordervärdet är ca 5 MSEK och leverans kommer att ske under hösten 2004.

Arcams EBM S12T är ett elektronstrålebaserat system för så kallad Free Form Fabrication (FFF) av solida titankomponenter direkt från CAD-underlag. EBM S12T-maskinen laddas med titanpulver och kammaren vakuumsätts. Den datorstyrda elektronstrålen smälter med hög energi pulvret och detaljer byggs efter CAD-ritningen genom att 0,1 mm tunna skikt av smält pulver adderas till varandra. Processen sker under vakuum, vilket ger en mycket ren smälta och det färdiga föremålet får optimala materialegenskaper. Genom EBM S12T får kunden möjlighet att snabbare och billigare producera komplicerade detaljer för prototyper och kortserietillverkning.

– Det är enormt stimulerande att vi nu erhållit denna genombrottsorder från Boeing. Flygindustrin är en prioriterad marknad med en stor framtida potential för våra produkter, säger Magnus René, VD för Arcam.

– Arcams teknologi ger oss nya möjligheter för direkttillverkning av komponenter inom flygindustrin. Vi ser fram emot att infoga EBM S12T i vår tillverkning, säger Jeffrey E. DeGrange, R&D Manager på Boeing Phantom Works.

För ytterligare information:

Magnus René, VD, Arcam, tel. 08-710 32 00

alt. mobil: 0702-79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

Besök även www.arcam.com

Arcam är ett high-tech företag som erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning i kortare serier inom främst flygindustri och bilindustri. Ett snabbt växande applikationsområde är tillverkning av medicinska implantat. Teknologin ger möjlighet till betydande besparingar i både ledtid och produktionskostnader. Arcam är noterat på NGM.

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar