Arcam: ARCAM FÅR TVÅ ORDER PÅ ARCAM A2-SYSTEM(ARCM)

(NGM:ARCM)Arcam AB (publ), noterat på NGM-listan, har fått två separata order på Arcam A2-system. Systemen beställs av ett universitet i USA som bedriver forskning inom tillverkningsteknik, respektive av en ledande fransk underleverantör till flyg- och bilindustrin. Det sammanlagda ordervärdet är ca 10 Mkr. Systemen planeras för leverans under 2007.

Arcam A2 och Arcam EBM S12 är elektronstrålebaserade system för så kallad Free Form Fabrication (FFF) av solida metallkomponenter direkt från CAD-underlag. EBM-maskinen laddas med metallpulver och kammaren vakuumsätts. Den datorstyrda elektronstrålen smälter pulvret med hög energi och detaljer byggs efter CAD-ritningen genom att 0,1 mm tunna skikt av smält pulver adderas till varandra. Processen sker under vakuum, vilket ger en mycket ren smälta och det färdiga föremålet får optimala materialegenskaper. Genom EBM-teknologin får kunden möjlighet att snabbare och billigare tillverka komplicerade detaljer i titan och andra avancerade material.

- Dessa nya affärer bekräftar att Arcam A2, som introducerades i april, har mottagits mycket väl av våra kunder, säger Magnus René, VD på Arcam.

För ytterligare information:

Magnus René, VD, Arcam, tel. +46 31 710 32 00

alt. mobil: 0702-79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

Besök även www.arcam.com

Arcam utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används av flyg- och implantatindustrin för snabb och kostnadseffektiv tillverkning av komplexa komponenter. Teknologin ger möjlighet till betydande besparingar i både ledtid och produktionskostnader. Arcam är noterat på NGM

Om oss

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Italien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar