Arcam: Arcam fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier(ARCM)

På årsstämman den 29 mars 2012 fattades beslut om att aktierna skall läggas samman 1:40, vilket innebär att 40 gamla aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag. Styrelsen har idag fastställt att avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för sammanläggningen skall vara onsdag den 9 maj 2012.

Bakgrund och beskrivning av sammanläggning av aktier

Bakgrunden till sammanläggningen är att skapa ett ändamålsenligt antal aktier i Bolaget. Antalet aktier i Bolaget skall minskas genom att aktierna läggs samman 1:40, vilket innebär att 40 aktier läggs samman till en aktie. Beslutet innebär att antalet utestående aktier kommer att minska från 147 428 815 till 3 685 720.

Aktiekapitalet kommer efter sammanläggningen att oförändrat uppgå till 14 742 881,50 kronor.

Om en aktieägares innehav av aktier inte är jämnt delbart med 40 kommer överskjutande antal aktier

att övergå i Bolagets ägo på avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande aktier kommer därefter att på bolagets bekostnad försäljas av Remium Nordic AB, varvid berättigade aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden utan att vidta åtgärd. Detta förväntas ske genom kontant utbetalning omkring vecka 20.

Aktieägare behöver inte vidta någon direkt åtgärd i samband med sammanläggningen. För att undvika försäljning av överskjutande aktier måste dock antalet innehavda aktier på avstämningsdagen uppgå till ett antal jämnt delbart med 40. Sista handelsdagen att uppnå ett antal aktier som är jämnt delbart med 40 är den 4 maj 2012.

Tidplan för sammanläggningen av aktier

Fredag 4 maj 2012               

Sista dag för handel före sammanläggningen, möjlighet att uppnå ett antal aktier som är jämnt delbart med 40.

Måndag 7 maj 2012              

Första handelsdagen efter sammanläggningen (ny aktiekurs som återspeglar effekten av sammanläggningen).

Onsdag 9 maj 2012              

Avstämningsdag för sammanläggningen av aktier, överskjutande aktier övergår i Bolagets ägo.

Torsdag 10 maj 2012            

Det nya antalet aktier bokas in på aktieägares konto.

Omkring vecka 20                

Utbetalning av likvid från försäljning av överskjutande aktier.

Effekter av sammanläggningen av aktier

Sammanläggningen kommer att resultera i ett lägre antal aktier i Bolaget samtidigt som aktiens kvotvärde ökar. Det totala kvotvärdet av en aktieägares aktier efter sammanläggningen, dvs. aktieägarens andel i Bolagets aktiekapital, förblir oförändrad, med undantag för de aktieägare som innehar överskjutande aktier. Bortsett från att aktiens kvotvärde ändras, kommer varje ny sammanlagd aktie att inneha samma rättigheter som nu existerande aktier.

För ytterligare information:

Magnus René, VD, Arcam, tel. +46 31 710 32 00

alt. mobil: 0702-79 89 99 eller e-post: magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar system för verktygsfri tillverkning av metallkomponenter med friformsteknik direkt från tredimensionella ritningar (CAD). Bolagets teknologi EBM© – Electron Beam Melting ger möjlighet att tillverka i metall med optimala egenskaper. Arcams marknad är global med kunder inom främst implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NGM sedan 2000. Huvudkontor och produktion är lokaliserat i Mölndal, Sverige, och supportkontor finns i USA, Italien och Kina.

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar