Arcam: ARCAM GENOMFÖR EN EMISSION AV KONVERTIBLA SKULDEBREV SOM TILLFÖR BOLAGET 4 MILJONER KRONOR.

Styrelsen för Arcam har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om emission av konvertibla skuldebrev om totalt 4 miljoner kronor. Emissionen är riktad till tre nuvarande ägare i bolaget.

Lånet löper med en årlig ränta om 8% och förfaller 16 november 2005. Konverteringskursen är 5 kr och lånet kan ge upphov till 800 000 nya aktier, motsvarande en utspädning på 15,5%.

Styrelsen beslutade vidare om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter, till långivarna. Optionsrätterna ger rätt att före 15 november 2006 teckna ytterligare 800 000 aktier till kursen 7 kronor 50 öre.

Styrelsens fullständiga beslut finns tillgängligt på bolagets kontor.

För ytterligare information:

Magnus René, VD, Arcam, tel. 031-710 32 00

alt. mobil: 0702-79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

Besök även www.arcam.com

Arcam är ett high-tech företag som erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används bland annat för tillverkning av produktionsdetaljer, funktionella prototyper och formverktyg. Teknologin ger möjlighet till betydande besparingar i både ledtid och produktionskostnader. Arcam AB är noterat på NGM

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar