Arcam: FÖRLÄNGT SAMARBETSAVTAL MELLAN ERICSSON RADIO ACCESS AB OCH ARCAM AB

Under 1999 inleddes ett framgångsrikt samarbete mellan Ericsson Radio Access AB och Arcam AB kring utveckling och utvärdering av Arcams FriFormsFramställningsmetod EBM för metall. Detta avtal har nu förlängts med ytterligare ett år.

Arcam i korthet

Arcams affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra utrustning och metoder för att direkt från CAD-ritning tillverka massiva komponenter ur metalliskt pulver. Målet är att med Arcams IT-baserade EBM-teknik (Electron Beam Melting) uppnå väsentligt kortare ledtider och högre produktivitet i avancerade utvecklingsprocesser. Genom Arcams metod uppnås kraftig reducering av ledtider i framtagning av prototyper, funktionsdetaljer och verktyg.

Arcam är sedan årsskiftet 98/99 noterat på SBI- IM listan.

Frågor besvaras av VD Lars-Erik Andersson på tel. 031-708 3830. Läs mer på Arcams hemsida: www.arcam.com

Arcam AB (publ)

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar