Arcam: Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

i Arcam AB (publ)

Torsdagen den 23 mars, 2000

ARCAM AB (publ) förbereder för nyemission och ansökan om notering på O-listan.

Ett femtiotal aktieägare deltog i ARCAM AB (publ) ordinarie bolagsstämma i Göteborg den 23 mars 2000. Tillfälle gavs att studera de stora tekniska framstegen i Arcams Cad-to-Metal laboratorium. ARCAMs EBM-process demonstrerades och exempel på avancerade ståldetaljer framställda med Arcams utrustning förevisades.

Styrelsen bemyndigades enhälligt att, utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare, emittera högst 15 miljoner nya aktier av serie B. Emissionen skall i första hand riktas till institutionella placerare.

Styrelseledamöterna Niclas Carling, Olli Hautala, Henrik Hedlund, Lennart Joersjö,

Gunnar Larsson och Orvar Parling samt suppleanten Erland Roos fick fortsatt förtroende.

Christer Pettersson, verksam som Investment Manager i Metallica Förvaltnings AB, invaldes som ny suppleant i styrelsen.

Vid stämman tillkännagavs att ARCAM AB (publ) inom kort blir avstämningsbolag, med målsättningen att inom ett år ansöka om notering på O-listan. Bolagets aktie är idag noterad på SBI/Innovationsmarknaden.

Frågor besvaras av VD Lars-Erik Andersson på tel. 031-708 3830, alternativt skicka meddelande till, info@arcam.com.

Göteborg den 23 mars, 2000

Arcam AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar