Arcam: SIRIUS INVEST HOLDING SA MINSKAR SIN RÖSTANDEL I ARCAM AB (PUBL) GENOM OMSTÄMPLING AV A- TILL B-AKTIER

Sirius Invest Holding SA har hos styrelsen i Arcam AB (publ) begärt omstämpling av 4 760 132 aktier av serie A i Arcam AB (publ) till B-aktier. Efter registrering av den begärda omstämplingen är Sirius Invest Holdings innehav av röststarka A-aktier 1 339 868. Sirius Invest Holdings röststyrka i bolaget reduceras därmed till 15,1 % i februari 2001. I ett uttalande från Sirius Invest Holding SA sägs omstämplingen tillmötesgå ett önskemål från övriga huvudägare, att reducera det totala antalet röststarka A-aktier i bolaget samt att uppnå en bättre balans mellan Sirius Invest Holdings kapitalandel och dess röstandel i bolaget.

Efter omstämplingen har Sirius Invest Holding SA totalt 1 339 868 A-aktier och 11 060 132 B-aktier i Arcam AB (publ). De största innehaven av A-aktier utgörs av Förvaltnings AB Thom, 1 725 000 A-aktier, Sirius Invest Holding SA, 1 339 868 A-aktier och Noble Oak Ltd, 575 000 A-aktier. Efter den nyligen registrerade nyemissionen uppgår antalet A-aktier till 3 783 500 och B-aktier till 123 747 405. Totala antalet aktier i Arcam AB (publ) (A & B) uppgår till 127 530 905. Bolagets A-aktie berättigar till tio (10) röster och B-aktien till en (1) röst.

Arcam i korthet

Arcams affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra utrustning och metoder för att direkt från CAD-underlag tillverka solida komponenter ur metalliskt pulver. Arcam är ett högteknologiskt forsknings- och utvecklingsbolag noterat på SBIs aktielista. Det är ett av få företag i världen som är helt koncentrerat på direktframställning av detaljer ur metallpulver. Målet för Arcam är att bli marknadsledande inom området Free Form Fabrication (FFF) såsom Rapid Tooling (RT), Rapid Prototyping (RP) och Rapid Manufacturing (RM). Arcams process möjliggör väsentligt kortare ledtider i industriell produktutveckling.

Göteborg den 23 februari 2001

Styrelsen

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar