Arcam: STYRELSEN I ARCAM AB (publ) KALLAR TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA OCH FÖRESLÅR BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION

Styrelsen i Arcam AB (publ) kallade den 21 februari till ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2000 och föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen om en nyemission av maximalt 15 miljoner aktier av serie B, utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Emissionen skall i huvudsak riktas till institutionella investerare. Emissionen motiveras med att Arcam kommit in i en kommersialiseringsfas och därför behöver tillföras ytterligare finansiella resurser.

Arcam har utvecklat en metod för tillverkning av komplexa detaljer ur metallpulver genom s.k. FriFormFramställning. Metoden marknadsförs under beteckningen Arcam EBM (Electron Beam Melting)och bygger på elektronstråleteknik.

Arcam har etablerat samarbetsavtal med Ericsson Radio Access AB kring utveckling och utvärdering av Arcams FriFormFramställningsmetod EBM för metall samt Volvo Car Corporation om utveckling av formverktyg för formsprutning av detaljer baserat på Arcam´s metod. Bolaget är noterat på SBI:s Innovationslista. Utvecklingen av programvarusystem, marknadsföring och det fortsatta arbetet med forskning och utveckling kräver ytterligare resurser. Styrelsen i Arcam lägger därför fram ett förslag på kommande ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2000 om ett bemyndigande om nyemission om maximalt 15 miljoner aktier av serie B att genomföras utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och riktad till institutionella investerare.

”Emissionslikviden gör det möjligt för oss att möta det stora kommersiella intresse som visats vår metod” säger Arcams VD Lars-Erik Andersson och tillägger att ”ett breddat institutionellt ägande är positivt för bolagets långsiktiga utveckling”.

För övrigt kommer ärenden enligt bolagsordning att tas upp på Arcams ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2000 (se bifogad kallelse).

Frågor besvaras av VD Lars-Erik Andersson på tel. 031-708 3830, alternativt skicka meddelande till, info@arcam.com.

Arcam AB (publ)

Lars-Erik Andersson

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar