Arcam förvärvar strategiska partnern DiSanto Technology

Genom förvärvet av DiSanto Technology (DiSanto), strategisk partner till Arcam sedan februari 2013, kombineras Arcams EBM-teknologi med DiSantos fullservicetjänster inom kontraktstillverkning av ortopediska implantat. Genom DiSanto kommer Arcam att erbjuda befintliga och nya kunder tillverkning av avancerade EBM-baserade implantat.


Kombinationen av Arcams EBM-teknologi och DiSantos kunskap inom tillverkning av ortopediska implantat kommer att påskynda marknadens omställning till produkter tillverkade med Additive Manufacturing. DiSantos expertis inom tillverkning av färdigbearbetade implantat förväntas därmed accelerera marknadsutveckling för Arcams EBM teknologi.

DiSanto har ett brett erbjudande inom kontraktstillverkning av ortopediska implantat med en fullt utrustad, certifierad, produktionsanläggning med ett hundratal medarbetare. DiSanto genererade de senaste tolv månaderna en omsättning på ca 12 MUSD och ett resultat EBIT på ca 0,6 MUSD. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 15,8 MUSD som betalas kontant och genom att säljarna utnyttjar aktieoptioner i Arcam utställda i
februari 2013.

Den förvärvade verksamheten blir ett dotterbolag i Arcam-koncernen och nuvarande ledningsgrupp fortsätter som idag.  

"Genom detta förvärv breddar vi Arcams erbjudande till att omfatta metallpulver genom AP&C, som förvärvades tidigare i år, EBM-system genom Arcam AB och kontraktstillverkning av implantat genom DiSanto. Förvärvet är därmed i linje med vår tillväxtstrategi och det kompletterar vår produkt- och teknologiportfölj. Vi är också glada att välkomna ett nytt team till Arcam och vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att fortsätta utveckla kvalitetslösningar för Additive Manufacturing”, säger Magnus René, VD på Arcam.

“Med denna affär blir vi en del av den ledande maskinutvecklaren inom 3D-printing i metall. Genom det långa och nära samarbetet med Arcam vet vi att denna affär ger oss en utmärkt plattform för att fortsätta växa. Detta ger oss möjlighet att hjälpa våra kunder med snabb produktlansering och att producera avancerade produkter med den banbrytande EBM-teknologin. Att vara del av en större koncern kommer också hjälpa oss att växa snabbare för att serva den växande implantatmarknaden”,
säger Ronald F. Dunn, VD för DiSanto Technology.

Viant Capital LLC är Arcams strategiska rådgivare i samband med förvärvet.  

Om DiSanto Technology, Inc.

DiSanto grundades 1967 av Ottavio DiSanto som en generell kontraktstillverkare, och har med tiden specialiserat sig på kontraktstillverkning av ortopediska implantat. Kunderna består idag av ledande företag inom den ortopediska industrin, och DiSanto erbjuder design, utveckling och produktion av implantat och instrument i metall och plast. DiSanto ligger i Shelton, CT, USA, ett område med en livaktig implantatindustri. www.disanto.com

För ytterligare information kontakta: 

Magnus René, VD, Arcam AB
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99, eller e-post: magnus.rene@arcam.com

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Storbritannien, Italien och Kina.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com


Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar