Arcam utvärderar strategiska alternativ för DTI

Styrelsen i Arcam AB (publ) ("Arcam" eller "Bolaget") har beslutat att inleda en process för att utvärdera strategiska alternativ avseende DiSanto Technology Inc. (”DTI”), för att stärka DTIs möjligheter inom såväl Additive Manufacturing som inom konventionell tillverkning. Som en del i processen kommer olika strategiska alternativ att övervägas, inklusive, men inte begränsat till, omstrukturering, fullständig eller partiell avyttring av DTI via en spin-off, försäljning, joint venture, strategiska samarbeten eller annan transaktion. 

Utvärderingen är ett led i Arcams fortsatta ansträngningar att allokera resurser och kapital för att maximera utvecklingen inom Bolagets olika verksamheter. Arcams mål är att stärka DTI:s förmåga att som kontraktstillverkare hjälpa kunder inom ortopedindustrin att dra nytta av kombinationen av Additive Manufacturing och konventionell tillverkning.

Det kan inte garanteras att denna översyn kommer att resultera i en transaktion. Trots att Arcam förväntar sig att påbörja processen inom kort, finns det ingen tidsplan för genomförandet av utvärderingen och Bolaget har inte för avsikt att löpande lämna uppdateringar annat än vad som krävs enligt lag och börsens regler.

Arcam har anlitat Viant Capital LLC som finansiell rådgivare i utvärderingen av strategiska alternativ för DTI.

Om DTI

Genom DTI i USA erbjuder Arcam kontraktstillverkning av ortopediska implantat och instrument. Tillverkningen sker dels med Arcams EBM®-teknologi, dels med mer traditionell utrustning. DTI producerar ett brett sortiment av komponenter i titan, kobolt-krom och medicinsk plast. DTI’s Additive Manufacturing Center of Excellence fokuserar på att hjälpa kunder inom den ortopediska marknaden för höftleder, knän, rygg och extremiteter vid sin anläggning i Shelton, CT, USA. 

Denna information är sådan information som Arcam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2017 kl. 8.30 CET.

För ytterligare information kontakta: 

Magnus René, VD och koncernchef, Arcam AB
Mobil: +46 702 79 89 99 eller +1 781 266 6957
E-post:  magnus.rene@arcam.com

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.
Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA. 

________________________________________________________________________________________

Arcam AB  • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com


Taggar:

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar